noweprzetargi.pl
Znaleziono 8 wyników wyszukiwania.

Bezpieczna umowa w zamówieniach publicznych. Jak przygotować optymalną umowę w dobie wzrostów cen. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

4 października 2022 LUBLIN – mec. Łukasz Bochenek. Jak przygotować
optymalną umowę w dobie wzrostów cen. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpieczna umowa w zamówieniach publicznych. Jak przygotować optymalną umowę w dobie wzrostów cen. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

5 października 2022 RADOM – mec. Łukasz Bochenek. Jak przygotować
optymalną umowę w dobie wzrostów cen. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce. W jaki sposób zapewnić sobie potencjalnie bardziej korzystne oferty w postępowaniu?

12 października SZCZECIN – Michał Kunikowski. Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce. W jaki sposób zapewnić sobie potencjalnie bardziej korzystne oferty w postępowaniu?

13 października PIŁA – Michał Kunikowski. Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU.

17-18 października 2022 WARSZAWA – Jacek Jerka. Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU.

19 października 2022 PRZEMYŚL – mec. Łukasz Bochenek. Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE.

ZOBACZ WIĘCEJ

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

24-25 października OLSZTYN – Michał Kunikowski. Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne
z komputerami dla Zamawiających

ZOBACZ WIĘCEJ

Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych. Procedura od A do Z, bezpieczna umowa w zamówieniach publicznych w dobie wzrostu cen – wnioski organów orzekających i kontroli.

25-26 października 2022 KRAKÓW – mec. Łukasz Bochenek. Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ