noweprzetargi.pl
Znaleziono 1 wynik wyszukiwania.

Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2024. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

17 maja 2024 OPOLE – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2023

ZOBACZ WIĘCEJ