noweprzetargi.pl
We found 11 results for your search.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Jak skutecznie pozyskiwać zlecenia z sektora Publicznego w roku 2023.

22 marca ONLINE mec. Łukasz Bochenek – Zamówienia publiczne dla Wykonawców.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2023. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

23 marca 2023 – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur w Prawie zamówień publicznych.

29 – 30 marca 2023 SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH – ONLINE – mec. Łukasz Bochenek. Zapraszamy na szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU.

29-30 marca ONLINE – Jacek Jerka – Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU.

ZOBACZ WIĘCEJ

Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych.

6 kwietnia 2023 ONLINE Piotr Sperczyński – Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

13-14 kwietnia 2023 roku Michał Kunikowski szkolenie online: Platforma e-Zamówienia praktyczne
z komputerami dla Zamawiających

ZOBACZ WIĘCEJ

Procedura udzielenia zamówienia publicznego w 2023 roku, zarówno poniżej, jak i powyżej progów unijnych – praktyczna weryfikacja utartych schematów.

18-19 kwietnia 2023 ONLINE Ewa Żak – Udzielenie zamówienia publicznego poniżej i powyżej
progów unijnych w świetle najnowszego orzecznictwa,
opinii i interpretacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2023. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

21 kwietnia 2023 – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak przygotować optymalną umowę w zamówieniach publicznych w dobie zmian cen i przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 7.10.2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

28 kwietnia – Jacek Jerka – Elastyczna umowa w zamówieniach publicznych. Jak przygotować
optymalną umowę w dobie zmian cen i przepisów prawa

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową w 2023 roku – problemy praktyczne.

28 kwietnia ONLINE mec. Łukasz Bochenek – Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową w 2023 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur w Prawie zamówień publicznych.

9-10 maja 2023 SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH – ONLINE – mec. Łukasz Bochenek. Zapraszamy na szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ