noweprzetargi.pl

Dyscyplina finansów publicznych

Szkolenie 1-dniowe dostępne w formule online.

Cena od: 450 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych. Procedura ukarania – prawne sposoby ograniczania potencjalnych sankcji z tytułu naruszeń.

„Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych. Procedura ukarania – prawne sposoby ograniczania potencjalnych sankcji z tytułu naruszeń.”

 

a) zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego,

b) zakres odpowiedzialności członków komisji przetargowej,

c) zakres odpowiedzialności innych osób występujących po stronie zamawiającego.

a) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,

b) w zakresie ustalania wartości zamówienia,

c) w zakresie warunków udziału w postępowaniu,

d) w zakresie określenia kryteriów oceny ofert.