noweprzetargi.pl

Elektronizacja zamówień publicznych

ZAŁOŻENIA: Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów w oparciu o edukacyjną wersję platformy e-Zamówienia  udostępnianej nieodpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych. Każdy uczestnik nauczy się tworzyć nowe postępowanie, ogłaszać je w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz udostępniać dokumenty zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zlokalizowanej na platformie e-Zamówienia. Przygotuje dokumenty postępowania w zakresie wymogów komunikacji elektronicznej opartej o Platformę e-Zamówienia. Prowadzący przygotuje i złoży oferty w testowym postępowaniu prowadzonym przez uczestnika w oparciu o wersję edukacyjną Platformy e-Zamówienia. Złożone oferty zostaną następnie otwarte przez uczestnika, który będzie mógł poddać je badaniu ukierunkowanemu na ocenę prawidłowości przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów. Badaniu podlegać będzie w szczególności prawidłowość opatrzenia dokumentów elektronicznych podpisami: kwalifikowanym, zaufanym oraz osobistym. W celu maksymalnego wykorzystania możliwości jakie oferuje szkolenie należy dokonać wcześniejszej rejestracji zamawiającego w edukacyjnej wersji platformy e-Zamówienia oraz nadać uczestnikowi uprawnienia użytkownika umożliwiające dokonywanie czynności będących przedmiotem szkolenia.

UWAGA! Organizator nie zapewnia laptopów, uczestnik powinien wyposażyć się w odpowiedni sprzęt we własnym zakresie.

Szkolenie dostępne w wersji 1- i 2-dniowej w formule stacjonarnej oraz online.

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

13.02.2023 - 14.02.2023 (za 5 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Bydgoszcz City Hotel

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej
Szkolenie - Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

27.02.2023 - 28.02.2023 (za 19 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Szczecin Hotel Courtyard by Marriott

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej
Szkolenie - Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

13.03.2023 - 14.03.2023 (za 33 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

Warszawa AS-BUD Centrum Konferencyjne

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena VAT 23%:

1220 zł

Więcej
Szkolenie - Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

16.03.2023 - 17.03.2023 (za 36 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej

Zakres szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych – zakres szkolenia: Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

 

BLOK I. Wprowadzenie:

 1. obligatoryjna komunikacja elektroniczna w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej a komunikacja elektroniczna w postępowaniach o udzielenie zamówienia
 3. e-Zamówienia – platforma dostępna także w zakresie modułu ofertowania
 4. miniPortal – bezpłatne narzędzie na okres przejściowy, które czas już pożegnać – czy należy „coś zabrać ze sobą”?
 5. komercyjne platformy zakupowe – odpłatna alternatywa, ale czy warto?

BLOK II. Platforma e-Zamówienia a dokumenty zamówienia:

 1. dopuszczalne kanały komunikacji elektronicznej w postępowaniu – kiedy można odstąpić od stosowania środków komunikacji elektronicznej?
 2. przygotowanie dokumentów zamówienia w aspekcie wymogów dotyczących komunikacji elektronicznej,
 3. niezbędne minimum sprzętowe i programowe po stronie zamawiającego i wykonawcy,
 4. czy personel zamawiającego musi dysponować kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym podpisem elektronicznym?
 5. informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przygotowania, złożenia i otwarcia ofert – obligatoryjny element Specyfikacji Warunków Zamówienia ukierunkowany na faktyczne możliwości i wymagania platformy e-Zamówienia.

BLOK III. Zajęcia praktyczne (przygotowanie, rejestracja i wszczęcie postępowania przy użyciu platformy e-Zamówienia):

 1. rejestracja postępowania,
 2. zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 3. wszczęcie postępowania a strona internetowa prowadzonego postępowania,
 4. udostępnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
 5. sposób składania ofert – właściwe ustawienia postępowania (m.in. w zakresie formularza interaktywnego),
 6. wstępne oświadczenie – funkcjonalność JEDZ na platformie e-Zamówienia.

BLOK IV. Zajęcia praktyczne (wyjaśnienia i zmiany SWZ skutkujące koniecznością zmiany ogłoszenia o zamówieniu):

 1. złożenie wniosku o wyjaśnienie SWZ – jak działa formularz do komunikacji?
 2. udostępnianie wyjaśnień oraz modyfikacji SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
 3. zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

BLOK V. Zajęcia praktyczne (złożenie i otwarcie ofert):

 1. złożenie i wycofanie oferty – na co zwrócić uwagę?
 2. powtórne złożenie oferty,
 3. informacja o wysokości środków finansowych – ograniczenia platformy e-Zamówienia i sposoby ich obejścia,
 4. upływ terminu składania i otwarcia ofert,
 5. otwarcie ofert,
 6. informacja o ofertach otwartych, a informacja o ofertach złożonych.

BLOK VI. Zajęcia praktyczne (badanie ofert):

 1. badanie i ocena e-ofert – sprawdzenie poprawności każdego z dopuszczonych prawem podpisów elektronicznych, ocena poprawności oferty a problem wygasłych certyfikatów, dostępne narzędzia informatyczne, walidacja – czy jest konieczna?
 2. dokument elektroniczny a elektroniczna kopia, poświadczanie elektronicznej kopii za zgodność z oryginałem – czy mogę mieć dwa takie same oryginalne dokumenty elektroniczne?
 3. dokumenty „urzędowe” dostępne w postaci elektronicznej,
 4. „pułapki” podpisu elektronicznego m.in. znacznik czasu – czy podpisanie oferty faktycznie jest tak skomplikowane?
 5. weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego.

BLOK VII. Dyskusja – omówienie przebiegu zajęć praktycznych i odpowiedzi na pytania uczestników.