noweprzetargi.pl

Kontrola zamówień publicznych

W oparciu o obowiązujący stan prawny, przedstawimy propozycje praktycznej weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia przy wartości zamówienia zarówno poniżej 130 000 zł, poniżej progów unijnych jak i przy wartości zamówienia równej i powyżej progu unijnego. Na podstawie pozyskanej wiedzy osoby przygotowujące, prowadzące postępowanie czy sprawujące nadzór nad zamówieniami publicznymi w jednostce będą mogły na bieżąco weryfikować realizowane czynności w postępowaniu.

Szkolenie ma na celu zminimalizowanie w przyszłości możliwych zarzutów naruszenia przepisów prawa, naruszenia dyscypliny finansów publicznych czy możliwych korekt finansowych przy udzielaniu zamówień publicznych.

video
play-sharp-fill

Szkolenie realizowane w formule stacjonarnej oraz online, jako 1- i 2-dniowe.

 

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny szkolenia Kontrola zamówień publicznych

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

 

„Kontrola udzielania zamówień publicznych po zmianach w systemie. Zamknięcie MiniPortalu i jego konsekwencje. Nowa lista sprawdzająca.”

 

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Ze-stawienie przepisów dotyczących zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022. Zamknięcie MiniPortalu i jego konsekwencje..
2. Schemat weryfikacji procedur – przygotowanie listy sprawdzającej.
a. Przygotowanie do postępowania.
b. Prowadzenie postępowania.
c. Realizacja umowy.
3. Lista sprawdzająca w procedurach o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł.
a. Postępowania nie objęte trybami zamówień publicznych – zestawienie wymagań/regulacji prawnych.
b. Postępowania finansowane z tzw. środków zewnętrznych/ unijnych.
c. Regulacje wewnętrzne – czego brakuje, a czego przepisy prawa wymagają.
d. Lista sprawdzająca w postępowaniach nieobjętych finansowaniem zewnętrznym.
e. Lista sprawdzająca w postępowaniach objętych finansowaniem zewnętrznym – „środki unijne”.
f. Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.
4. Postępowania o wartości poniżej progu unijnego.
a. Obowiązki i wymagania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1) oraz zamówieniu z wolnej ręki.
b. Schemat postępowania – punkty krytyczne.
c. Lista sprawdzająca w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1).
d. Lista sprawdzająca w trybie zamówienia z wolnej ręki.
e. Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.
5. Postępowania o wartości zamówienia równej lub powyżej progu unijnego.
a. Przygotowanie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
b. Postępowanie – czynności i obowiązki. Punkty krytyczne.
c. Realizacja umowy.
d. Lista sprawdzająca w trybie przetargu nieograniczonego.
e. Uwagi praktyczne. Źródło informacji i dodatkowych podpowiedzi.
6. Korekty finansowe. W jakich przypadkach i za jakie naruszenia przepisów ustawy pzp?
7. Panel dyskusyjny.