noweprzetargi.pl

Kurs prawa zamówień publicznych

Zapraszamy na 2-dniowy przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych. W przeciągu 12 godzin zegarowych szkolenia przekażemy wiedzę z następującego zakresu: Przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej i powyżej progów unijnych, dokumentu Specyfikacji Warunków Zamówienia i wzorcowych jego zapisów. Ponadto: elektronizacji zamówień publicznych, prowadzenia badania i oceny ofert wraz ze wszystkimi elementami, zasad konstruowania umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz procedur związanych z kontrolą i odpowiedzialnością w działach zamówień publicznych.

Szkolenie to realizowane jest w formule 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Kurs prawa zamówień publicznych: Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień od A do Z bez błędów i nieprawidłowości.

Kurs prawa zamówień publicznych: Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień od A do Z bez błędów i nieprawidłowości.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

11.12.2023 - 12.12.2023 (za 13 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej

Zakres merytoryczny: Kurs Prawa zamówień publicznych

BLOK I – Wprowadzenie. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań: progi, zasady udzielania zamówień, kluczowe pojęcia.
BLOK II – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wartość zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia.

3. Wymagania dotyczące przygotowania do postępowania.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – podstawowe wymagania. Schemat postępowania dla procedury podstawowej.
5. SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego – wzorcowe zapisy:

6. Obowiązkowa elektronizacja zamówień.

BLOK III – Badanie i ocena ofert:
1. Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ.
2. Wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie.
3. Termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Ocena ofert: kryteria oceny ofert i ich wagi, sposób i skutek oceny ofert, przedmiotowe środki dowodowe a kryteria oceny ofert, negocjacje w celu ulepszenia ofert w trybie podstawowym w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne.
5. Kwalifikacja podmiotowa: podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, warunki udziału w postępowaniu, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, udostępnianie zasobów, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a podmiotowe środki dowodowe, od-wrócona kolejność oceny ofert w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, ocena podmiotowa podwykonawców.
BLOK IV – Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych w tym zamówienia na usługi społeczne.
BLOK V – Szczególne procedury w zakresie zamówień w tym zamówienia sektorowe oraz zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
BLOK VI – Umowy – realizacja i kontrola:
1. Umowa w zamówieniach publicznych według nowego stanu prawnego.

2. Kontrola udzielania zamówień publicznych – audyt postępowania.

BLOK VII – Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – praktyczne wskazówki.
BLOK VIII – Centralny Rejestr Umów.
BLOK IX – Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: odwołanie, skarga do sądu, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
BLOK X – Panel dyskusyjny.

Kursy Prawa zamówień publicznych 2022

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Każdy organ administracyjny do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje współpracy z zewnętrznymi kontrahentami – dostawcami produktów i usług oraz wykonawcami robót budowlanych. Jednak takie instytucje korzystają ze środków publicznych, co wiąże się z szeregiem wymogów podczas wydatkowania funduszy oraz zawierania umów z partnerami. Podstawę prawną wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawierana jest po rozstrzygnięciu przetargu. Przepisy systemu zamówień publicznych obejmują również rozporządzenia wykonawcze oraz szereg aktów okołoustawowych – zagadnienia te są rozległe, przepisy redagowane częstokroć językiem zawiłym zaczerpniętym wprost z dyrektyw unijnych. Najefektywniejszym sposobem edukacji w tym zakresie jest skorzystanie ze szkoleń prowadzonych przez ekspertów. Spotkania opierają się na przedstawieniu informacji z konkretnej dziedziny w sposób merytoryczny i fachowy, a jednocześnie interesujący dla odbiorców.

Przygotowaliśmy kompleksową ofertę skierowaną do pracowników urzędów i instytucji państwowych, spółek energetycznych i komunalnych, a także przedsiębiorców biorących udział w przetargach. To szkolenia z zakresu zamówień publicznych, prowadzone przez doświadczonych trenerów. Działamy na rynku od około 20 lat, dlatego posiadamy stosowne kompetencje do organizowania rzetelnych spotkań, będących źródłem wartościowej wiedzy przydatnej w praktyce weryfikowane regularnie przez bardzo wymagający rynek usług szkoleniowych. Szkolenia obejmujące programem zamówienia publiczne prowadzą wykwalifikowani trenerzy: między innymi radcy prawni, adwokaci oraz prawnicy specjalizujący się w tej tematyce. Gwarantujemy najwyższy poziom świadczonych usług, potwierdzony setkami pozytywnych opinii uczestników organizowanych przez nas spotkań. Szkolenia zamówień publicznych odbywają się w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce oraz online.

Zamówienia publiczne w 2022 roku – szkolenia dla urzędów

Szkolenia z procedur zamówień publicznych organizujemy regularnie. W ten sposób dostarczamy merytoryczną wiedzę pracownikom oraz przedsiębiorcom w całym kraju. Dbamy o aktualność informacji przedstawianych na każdym spotkaniu, co jest szczególnie istotne w ujęciu zgodności z prawem oraz przepisami poszczególnych ustaw. Dbamy o to, aby tak dobierać tematykę poszczególnych szkoleń, żeby wychodziła naprzeciw oczekiwaniom klienta, związanym ze zmieniającym się stanem prawnym. Dzięki wysokim wymaganiom jakie sami sobie stawiamy, jesteśmy pewni, że dostarczane przez nas usługi stanowią synonim profesjonalizmu.

Oferujemy szkolenia dla urzędów z zakresu zamówień publicznych w 2022 roku. To skuteczny sposób na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz pozyskanie merytorycznej wiedzy przydatnej na określonym stanowisku. Uczęszczanie w szkoleniach dla urzędów, gdzie traktuje się o zamówieniach publicznych w 2022 roku, stanowi szansę na ciągłe pogłębianie swojej wiedzy – wspiera rozwój zawodowy. Spotkanie z ekspertami pozwala pozyskać z pierwszej ręki informacje o obowiązujących aktualnie przepisach, które na przestrzeni czasu mogły ulec zmianie.

Jak przebiegają szkolenia PZP?

Szkolenia PZP są źródłem wartościowej wiedzy, która jest dostarczana przez naszych trenerów w sposób fachowy, zrozumiały i przede wszystkim atrakcyjny. Dzięki temu każde spotkanie gwarantuje poszerzenie horyzontów w danym temacie, co w przypadku pracowników instytucji publicznych wspiera zawodową karierę, a wśród przedsiębiorców pozwala w efektywniejszy sposób pozyskiwać zamówienia, których zleceniodawcą są organy administracyjne. W trosce o naszych klientów organizujemy szkolenia PZP online oraz stacjonarnie, a spotkania odbywają się systematycznie w wielu miastach.

Zamówienia publiczne to rozległa dziedzina, która jest w odrębny sposób traktowana przez przedsiębiorców oraz pracowników urzędów. Dlatego oferowane przez nas szkolenia PZP traktują o konkretnych tematach z danego zakresu. W ten sposób odbiorcy mogą zaczerpnąć fachowej wiedzy, na dodatek w przystępny sposób. Takie rozwiązanie sprawia, że każda osoba zainteresowana taką formą edukacji jest w stanie wybrać odpowiednie szkolenia z procedur zamówień publicznych dopasowane do indywidualnych preferencji.

Zapis na szkolenia PZP 2022 odbywa się online. Zawsze udostępniamy informacje na temat przebiegu organizowanych spotkań. Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z zakresem i kartą zgłoszenia w celu uzyskania szczegółów. Zaletą szkoleń PZP 2022 organizowanych przez NowePrzetargi jest zawsze rozbudowany panel dyskusyjny. Każde spotkanie kończy się otwartą komunikacją ze strony prowadzącego – wówczas audytorium może zadawać pytania, aby zaczerpnąć szczegółowych informacji nawiązujących do tematyki prowadzonych zajęć i rozwiać wątpliwości, które w naturalny sposób rodzą się podczas zgłębiania wiedzy. Uczestnicy spotkań realizowanych przez NowePrzetargi otrzymują bogate materiały szkoleniowe przydatne podczas spotkania. Zawsze jest to wersja książkowa ustawy PZP oraz odrębne zestawienie aktów wykonawczych i okołoustawowych, wydane również w wersji książkowej. Szkolenia PZP 2022 zawsze kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa. Również uczestnicy szkoleń online otrzymują certyfikat w oryginale – wysyłamy go razem z materiałami szkoleniowymi drogą pocztową.

Szkolenia z procedur zamówień publicznych – warsztaty praktyczne

Systematycznie organizujemy szkolenia z procedur zamówień publicznych o charakterze warsztatowym. To spotkania, w których pozyskana wiedza teoretyczna jest wykorzystywana do wykonania konkretnych zadań przygotowanych przez prowadzącego. Bardzo często wykorzystując pracę na kazusach opieramy się o konkretne stany faktyczne oraz spory na linii zamawiający – wykonawca rozstrzygane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Szeroko opieramy się na najbardziej aktualnym orzecznictwie sądów polskich oraz orzecznictwie ETS. Zaletą szkoleń PZP 2022 w formie warsztatów zamówień publicznych jest przede wszystkim sposób realizacji spotkania. Z reguły taka forma edukacji wymaga spotkań rozłożonych na kilka dni, jednak przynosi szczególnie korzystne efekty pod postacią gruntownie pogłębionej wiedzy. Warsztaty trwające kilka dni są realizowane w taki sposób, aby zagwarantować uczestnikom dostęp do noclegu oraz wyżywienia – najczęściej przeprowadzane są we wzbogaconej formule wyjazdowej w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.

Nowe prawo zamówień publicznych – szkolenia

Poszczególne szkolenia z zamówień publicznych traktują o zmianach prawie, które obowiązuje w tym zakresie. To nie tylko przedstawienie następujących zmian, ale również ich wyjaśnienie pod kątem praktycznym. Szerokie oparcie się o najnowsze interpretacje, orzecznictwo czy wyniki kontroli to szczególnie cenne elementy naszych szkoleń. Zarówno pracownicy urzędów, jak i przedsiębiorcy mogą w ten sposób czerpać wartościowe informacje, które następnie są przydatne w toku procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w momencie realizacji umowy. Szkolenia PZP 2022 mówiące o nowym prawie w zakresie zamówień publicznych to skondensowana wiedza, przedstawiana w sposób przystępny, a realizacja spotkań przebiega w sposób komunikatywny, a zarazem w 100% profesjonalny. W przypadku ewentualnych pytań w każdym czasie pozostajemy do Państwa dyspozycji.