noweprzetargi.pl

Nadchodzące szkolenia

Widok:

Gorzów Wielkopolski

Szkolenie - Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2024. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2024. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

23.05.2024 (za 41 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Gorzów Wielkopolski Hotel Qubus

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej

Szkolenia z zamówień publicznych Gorzów Wielkopolski

Szkolenia z prawa zamówień publicznych, które  organizujemy w Gorzowie Wielkopolskim stanowią vademecum wszystkich najważniejszych aspektów dotyczących stosowania ustawy PZP.  Są również  okazją do spotkań i wymiany opinii z trenerami o najwyższych kompetencjach. Celem szkoleń z zamówień publicznych w Gorzowie Wielkopolskim jest przekazanie fachowej i kompleksowej wiedzy w tym zakresie. Szkolenia w Gorzowie Wielkopolskim są prowadzone w centrach konferencyjnych i hotelach o odpowiedniej infrastrukturze umożliwiającej realizację zajęć w sposób dogodny i komfortowy dla uczestników.

Do kogo adresowane są szkolenia z PZP w Gorzowie Wielkopolskim?

Polecamy nasze szkolenia wszystkim podmiotom realizującym procedurę przetargową na terenie województwa lubuskiego. Zapraszamy do udziału zarówno zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych, wykonawców oraz przedstawicieli organów kontrolujących zamówienia publiczne . Uczestnikami naszych szkoleń z PZP w Gorzowie Wielkopolskim są najczęściej pracownicy jednostek samorządowych, zakładów opieki zdrowotnej, sądów oraz uczelni wyższych.

Szkolenia zamówienia publiczne Gorzów Wielkopolski - główna tematyka szkoleń

W trakcie szkoleń z zamówień publicznych w Gorzowie Wielkopolskim organizowanych z Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” realizowane są wszystkie najważniejsze zagadnienia prawa zamówień publicznych w oparciu o aktualne przepisy prawne.  Na przekazywane treści nakładamy najnowsze interpretacje i orzecznictwo związane z zamówieniami publicznymi. Różnorodna tematyka obejmująca m.in. poszczególne tryby udzielania zamówień, praktyczne warsztaty dla początkujących lub zaawansowanych, elektronizację zamówień publicznych, przygotowanie postępowania i SWZ odpowiada potrzebom uczestników. Stacjonarna formuła szkoleń z zamówień publicznych organizowanych w Gorzowie Wielkopolskim sprzyja wymianie doświadczeń między osobami które uczestniczą w naszych szkoleniach. Ustalając zakres szkolenia zawsze wychodzimy naprzeciw aktualnym oczekiwaniom naszych klientów.