noweprzetargi.pl
Znaleziono 27 wyników wyszukiwania.

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. Przygotowanie do wydatkowania środków publicznych w 2023 roku – planowanie, dokumentowanie wydatków i sprawozdawczość.

6 grudnia – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej 130 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

7 grudnia 2022 – Olsztyn – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

8-9 grudnia BYDGOSZCZ – Michał Kunikowski. Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne
z komputerami dla Zamawiających

ZOBACZ WIĘCEJ

Kurs prawa zamówień publicznych: Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień od A do Z bez błędów i nieprawidłowości.

8-9 grudnia 2022 – Białystok – Piotr Sperczyński – Kurs prawa zamówień publicznych

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na przełomie 2022 i 2023 roku: nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamknięcie miniPortalu, platforma e-Zamowienia, planowanie zamówień, obowiązkowe sprawozdanie.

8-9 grudnia KIELCE Ewa Żak – Udzielenie zamówienia publicznego nam przełomie roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na przełomie 2022 i 2023 roku – zagadnienia problemowe.

9 grudnia SUWAŁKI – mec. Łukasz Mackiewicz. Zagadnienia problemowe w procedurach zamówień publicznych

ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur w Prawie zamówień publicznych.

12-13 grudnia 2022 SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH – ONLINE – mec. Łukasz Bochenek. Zapraszamy na szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

12 grudnia 2022 – Poznań – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZTATY PRAKTYCZNE – EDYCJA JESIENNA: Zamówienia publiczne od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.

12-13 grudnia TORUŃ- mec. Łukasz Mackiewicz. Warsztaty Zamówień Publicznych – od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.
obrocie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

13 grudnia 2022 – Wrocław – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na przełomie 2022 i 2023 roku: nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamknięcie miniPortalu, platforma e-Zamowienia, planowanie zamówień, obowiązkowe sprawozdanie.

13-14 grudnia ŁÓDŹ Ewa Żak – Udzielenie zamówienia publicznego nam przełomie roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

14 grudnia 2022 – Opole – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kurs prawa zamówień publicznych: Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień od A do Z bez błędów i nieprawidłowości.

15-16 grudnia 2022 – Rzeszów – Piotr Sperczyński – Kurs prawa zamówień publicznych

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne – procedura, nieprawidłowości, kontrola. Praktyczne warsztaty dla biur kontroli realizowane w oparciu o CASE STUDY.

15-16 grudnia WARSZAWA – mec. Łukasz Mackiewicz. Warsztaty KONTROLA Zamówień Publicznych – od przygotowania postępowania do zawarcia umowy
obrocie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na przełomie 2022 i 2023 roku: nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamknięcie miniPortalu, platforma e-Zamowienia, planowanie zamówień, obowiązkowe sprawozdanie.

15-16 grudnia RADOM Ewa Żak – Udzielenie zamówienia publicznego nam przełomie roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak przygotować optymalną umowę w zamówieniach publicznych w dobie zmian cen i przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 7.10.2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

16 grudnia – Jacek Jerka – Elastyczna umowa w zamówieniach publicznych. Jak przygotować
optymalną umowę w dobie zmian cen i przepisów prawa

ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZTATY PRAKTYCZNE – EDYCJA JESIENNA: Zamówienia publiczne od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.

19-20 grudnia KRAKÓW – mec. Łukasz Mackiewicz. Warsztaty Zamówień Publicznych – od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.
obrocie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających

19-20 grudnia GDAŃSK – Michał Kunikowski. Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne
z komputerami dla Zamawiających

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na przełomie 2022 i 2023 roku: nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamknięcie miniPortalu, platforma e-Zamowienia, planowanie zamówień, obowiązkowe sprawozdanie.

20 grudnia KATOWICE mec. Łukasz Bochenek – Udzielenie zamówienia publicznego nam przełomie roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

21-22 grudnia 2022 roku Michał Kunikowski szkolenie online: Platforma e-Zamówienia praktyczne
z komputerami dla Zamawiających

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w 2023 roku: ostatnie zmiany w przepisach, waloryzacja oraz nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, platforma e-Zamowienia, możliwe problemy w 2023 przy udzielaniu zamówień.

3 stycznia ONLINE mec. Łukasz Bochenek – Zamówienia publiczne w 2023 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

4-5 stycznia 2023 roku Michał Kunikowski szkolenie online: Platforma e-Zamówienia praktyczne
z komputerami dla Zamawiających

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w 2023 roku: ostatnie zmiany w przepisach, waloryzacja oraz nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, platforma e-Zamowienia, możliwe problemy w 2023 przy udzielaniu zamówień.

11 stycznia RZESZÓW mec. Łukasz Bochenek – Udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w 2023 roku: ostatnie zmiany w przepisach, waloryzacja oraz nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, platforma e-Zamowienia, możliwe problemy w 2023 przy udzielaniu zamówień.

12 stycznia KIELCE mec. Łukasz Bochenek – Udzielenie zamówienia publicznego w roku 2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w 2023 roku – zagadnienia problemowe.

19 stycznia OLSZTYN – mec. Łukasz Mackiewicz. Zagadnienia problemowe w procedurach zamówień publicznych w roku 2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w 2023 roku – zagadnienia problemowe.

20 stycznia BIAŁYSTOK – mec. Łukasz Mackiewicz. Zagadnienia problemowe w procedurach zamówień publicznych w roku 2023

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne – procedura, nieprawidłowości, kontrola. Praktyczne warsztaty dla biur kontroli realizowane w oparciu o CASE STUDY.

24-25 stycznia KATOWICE – mec. Łukasz Mackiewicz. Warsztaty KONTROLA Zamówień Publicznych – od przygotowania postępowania do zawarcia umowy
obrocie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ