noweprzetargi.pl
Znaleziono 25 wyników wyszukiwania.

Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022. Aktualizacja wiedzy i praktyczne podpowiedzi

11 lica 2022 – Łódź – Piotr Sperczyński – Zamówienia publiczne w II połowie 2022 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022. Aktualizacja wiedzy i praktyczne podpowiedzi.

12 lica 2022 – Toruń – Piotr Sperczyński – Zamówienia publiczne w II połowie 2022 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU

12-13 lipca KRAKÓW – mec. Łukasz Bochenek. Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022. Aktualizacja wiedzy i praktyczne podpowiedzi.

13 lica 2022 – Olsztyn – Piotr Sperczyński – Zamówienia publiczne w II połowie 2022 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty przygotowujące do prowadzenia procedur realizowane w oparciu o najnowsze zmiany, opinie prawne, interpretacje i orzecznictwo.

14-15 lipca Katowice – mec. Łukasz Mackiewicz. Warsztaty Zamówień Publicznych – od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.
obrocie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022. Aktualizacja wiedzy i praktyczne podpowiedzi.

14 lica 2022 – Białystok – Piotr Sperczyński – Zamówienia publiczne w II połowie 2022 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

Postępowanie na zakup i dostawę żywności dla placówek oświaty – realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów krok po kroku.

15 lipca- Piotr Sperczyński – szkolenie online: Postępowanie na zakup i dostawę żywności do szkół

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce.

18 lipca 2022 roku Michał Kunikowski szkolenie online: Zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce.

19 lipca KOSZALIN – Michał Kunikowski. Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022. Aktualizacja wiedzy i praktyczne podpowiedzi.

20 lipca 2022 – Zamość – Piotr Sperczyński – Zamówienia publiczne w II połowie 2022 roku

ZOBACZ WIĘCEJ

WARSZTATY PRAKTYCZNE – EDYCJA LETNIA: Zamówienia publiczne od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.

21 -22 lipca Warszawa – mec. Łukasz Mackiewicz. Warsztaty Zamówień Publicznych – od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.
obrocie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Postępowanie na zakup i dostawę żywności dla placówek oświaty  – realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów krok po kroku.

21 lica 2022 – Rzeszów – Piotr Sperczyński – Postępowanie na zakup i dostawę żywności do szkół

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce.

21 lipca POZNAŃ – Michał Kunikowski. Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny w praktyce.

22 lipca ZIELONA GÓRA – Michał Kunikowski. Udzielanie zamówień na energię elektryczną i gaz ziemny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022. Aktualizacja wiedzy i praktyczne podpowiedzi.

22 lipca- Piotr Sperczyński – szkolenie online: Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022.

ZOBACZ WIĘCEJ

Intensywne Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Bochenka: Dostawa, usługa, robota budowlana – bezbłędne prowadzenie procedur w II połowie 2022 roku.

Zapraszamy na 3-dniowe Intensywne Warsztaty Zamówień Publicznych mec. Łukasza Bochenka – 25-27 licpa 2022 roku w Szczyrku

ZOBACZ WIĘCEJ

Umowy w zamówieniach publicznych w nowym stanie prawnym. Kompendium dla praktyków i osób bez doświadczenia.

25 lipca- Piotr Sperczyński – szkolenie online: Umowy w zamówieniach publicznych w nowym stanie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Warsztaty przygotowujące do prowadzenia procedur realizowane w oparciu o najnowsze zmiany, opinie prawne, interpretacje i orzecznictwo.

25-26 lipca Gdańsk – mec. Łukasz Mackiewicz. Warsztaty Zamówień Publicznych – od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.
obrocie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: Kompleksowe prowadzenie procedur w Prawie zamówień publicznych.

1-2 sierpnia 2022 SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH – ONLINE – mec. Łukasz Bochenek. Zapraszamy na szkolenie dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU.

18 sierpnia – Jacek Jerka – szkolenie online: Wzorcowa procedura

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów unijnych – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.

24 sierpnia ŁÓDŹ Ewa Żak – Zamówienia klasyczne powyżej progów unijnych – PRZETARG NIE-OGRANICZONY, TRYB PODSTAWOWY

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów unijnych – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.

26 sierpnia – Ewa Żak – szkolenie online: Wzorcowa procedura

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł z uwzględnieniem regulacji sankcyjnych. Dokumentowanie wydatków i sprawozdawczość. Obowiązkowy Rejestr Umów.

5 września – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej 130 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień sektorowych w praktyce.

13-14 września KATOWICE – Michał Kunikowski. Udzielanie zamówień sektorowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Udzielanie zamówień sektorowych w praktyce.

26-27 września POZNAŃ – Michał Kunikowski. Udzielanie zamówień sektorowych.

ZOBACZ WIĘCEJ