noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.

Prowadzący:

Ewa Żak

Termin:

18.11.2021 (za 21 dni)

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Białystok

Adres:

Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Ewa Żak szkolenia zamówienia publiczne

Ewa Żak

Doradca, specjalista i doskonale znany trener zamówień publicznych. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami – to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje – świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie – zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA – większa odpowiedzialność i obowiązki komórek merytorycznych.

 • Elektronizacja zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sprawozdawczości. Platforma e-zamówienia nowe funkcjonalności.
 • Plan postępowania o udzielenie zamówienia czy plan zamówień – różnice w obowiązkowych czynnościach – zamieszczanie, aktualizowanie.    
 • Zamówienia do 130 tys. zł – o czym warto wiedzieć, by zrealizować zamówienie z przestrzeganiem obowiązujących zasad.                               
 • Szacowanie wartości zamówienia – modyfikacja utartych wzorców:
 • Zamówienia mieszane – ich wpływ na ustalenie wartości.
 • Zamówienia podzielone na części z uwzględnieniem rodzaju zamówienia (RB, D, U )– kiedy obowiązkowa agregacja zamówień.
 • Różne źródła finansowania – jak uwzględniać w planie, gdy nie jest jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie np. z projektu UE.
 • Zamówienia powtórzeniowe z art. 214 ust. 1 pkt 7 – czy warto przewidywać?
 • Zamówienia dla kilku jednostek a jedno źródło finansowania. Zamówienia jednostek z odrębnością finansową.
 • Zasady udzielenia zamówień nieplanowanych.
 • Powody nie podzielenia zamówienia na części.
 • Opis przedmiotu zamówienia – w jakich sytuacjach można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, równoważność.
 • Co to są podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – zasady i forma uzupełnienia.
 • Wykluczenie z postępowania – zmiany.
 • Warunki udziału w postępowaniu – proporcjonalność, czego warunki mogą dotyczyć, w jaki sposób wykonawca potwierdza, że warunek spełnia:
 • Trzy możliwości wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału – co należy uwzględnić w dokumentach zamówienia.
 • Podmiotowe środki dowodowe – możliwości weryfikacji spełnienia warunku udziału – przykład warunku doświadczenia w RB z wskazaniem na możliwości zamawiającego co do sposobu weryfikacji warunku.
 • Kryteria oceny ofert – ustalenie kryteriów w kontekście maksymalnej wagi ceny 60% a wpływ na wynik postępowania. Kryteria środowiskowe jako związek z zasadą efektywności ekonomicznej – wpływ na obowiązek zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy.
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
2.

WZORCOWE PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – najczęstsze błędy i nieprawidłowości:

 

 • Komisja przetargowa – powołanie, skład, obowiązki, oświadczenia, w tym termin na ich składanie. Decyzja o wadium – gdy zamawiający żąda – co należy wiedzieć.
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) – zależność od wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia – wymagany zakres informacyjny.
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy – obligatoryjna i fakultatywna – decyzje zamawiającego, w tym prawo do weryfikacji poprzez możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych.
 • Ogłoszenia – krótka charakterystyka z uwzględnieniem praktycznego wskazania na platformie e-zamówienia.
 • Negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, partnerstwo innowacyjne – lex specialis w postępowaniach poniżej progu unijnego.
 • Praktyczny przebieg procedury udzielenie zamówienia poniżej i powyżej progów unijnych.
 • Zamówienia na usługi społeczne po nowemu – weryfikacja przyjętych rozwiązań.
 • Wadium – kwota, zasady wnoszenia, zwrot.
 • Środki ochrony prawnej wykonawcy w postępowaniach poniżej powyżej progu unijnego;
 • Termin na wniesienie odwołania – ogłoszenia, SWZ, czynności w postępowaniu, czynności wyboru oferty, odrzucenia oferty wykonawcy
 • Obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „kopii” odwołania. Decyzje, jakie może podjąć w odniesieniu do zwartych zarzutów oraz skutki tych decyzji
 • Uwzględnienie, oddalenie odwołania, umorzenie – postanowienie – co to oznacza, kiedy występuje
 • Skarga – sąd zamówień publicznych
 • Wysokość wpisu, proporcjonalność obciążenia kosztami.
3.

Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?