noweprzetargi.pl

Dostęp do informacji publicznej w działalności NADLEŚNICTWA. Warsztaty praktyczne.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

25.09.2023

Czas Trwania:

1 dzień
5 godz. 30 min, Szkolenie trwa od 9:30 do 15:00

Miejsce:

Białystok Hotel Branicki

Adres:

ul. Zamenhofa 25

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena z VAT 23%:

590 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Nadleśnictwo jako podmiot zobligowany do stosowani ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.

Przesłanki generalne do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej: konstytucyjne postawy informacji publicznej; cel ustawy.

3.

UDIP a inne akty prawne (k.p.a. i inne procedury oraz akty prawne).

4.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

 1. otwarte dane a informacja publiczna;
 2. co musi być na BIP w związku z otwartością danych?
 3. co powinno być zamieszczane w przypadku udostępnienia klasycznej informacji publicznej w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zw. z ustawą o otwartych formatach danych (wzór informacji).
5.

Zasady rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

 1. weryfikacja wniosku;
 2. pierwsze kroki po wpłynięciu wniosku;
 3. minimalne elementy wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
 4. wniosek anonimowy;
 5. udzielenie odpowiedzi na stan faktyczny w dacie złożenia wniosku czy w dacie odpowiedzi na wniosek?
 6. pytania dotyczące przyszłości – odpowiadać czy nie?
 7. udzielenie odpowiedzi niezwłocznie czy nie później niż 14 dnia?
 8. wezwanie do podpisania wniosku w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej (wzór wezwania) uwzględniający nową zasadę pisemności;
 9. udostępnianie kopii dokumentu „za zgodność z oryginałem”;
 10. spam a informacja publiczna.
 11. Rodzaje dokumentów związanych z UDIP i zasady ich udostępniania:
 12. dokument urzędowy – czy każdy podlega udostępnieniu?
 13. dokument prywatny (wzór pisma informującego o odmowie udostępnienia informacji publicznej z uwagi na żądanie udostępnienia dokumentu prywatnego);
 14. dokument wewnętrzny.
6.

Osoba pełniąca funkcje publiczne w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych (w tym udostępniania umów zawieranych przez Nadleśnictwo z osobami fizycznymi).

7.

Informacja publiczna tzw. przetworzona:

 1. co to jest informacja publiczna przetworzona?
 2. specyfika procedury rozpatrzenia wniosku dotyczącego informacji publicznej przetworzonej;
 3. wezwanie do wykazania przesłanki „szczególnie istotne dla interesu publicznego” (wzór wezwania);
 4. podstawy prawne decyzji odmownej (wzór sentencji decyzji);
 5. na co zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu wniosku, jak wykazać „paraliż” jednostki?
8.

Problematyka terminu rozpatrzenia wniosku o odstęp do informacji publicznej.

9.

Koszty udostępniania informacji publicznej.

10.

Anonimizacja i jej zasady.

11.

Decyzja odmowna w zakresie dostępu do informacji publicznej – uwagi praktyczne, procesowe:

 1. najczęstsze przesłanki odmowy udostępnienia (prawo do prywatności, tajemnica przedsiębiorcy);
 2. zakres stosowania k.p.a.;
 3. elementy obligatoryjne decyzji, prawidłowe oznaczenie organu, błąd w dacie wydania decyzji, prawidłowe pouczenie decyzji instancyjnej, podpisywanie decyzji utrwalonej w postaci elektronicznej;
 4. klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i2 RODO.
12.

Bezczynność i przewlekłość w załatwieniu sprawy z zakresu informacji publicznej.

13.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

W trakcie tego szkolenia dowiesz się:

 • Co powinno być zamieszczane w przypadku udostępnienia klasycznej informacji publicznej w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zw. z ustawą o otwartych formatach danych;
 • Jak wyglądać powinna weryfikacja wniosku o dostęp do informacji publicznej;
 • Jak w praktyce działania Nadleśnictwa rozróżnić dokument urzędowy od dokumentu prywatnego i jakie są zasady udostępniania informacji w nich zawartych;
 • Jak kształtuje się najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie udostępniania informacji publicznej dotyczącej osób publicznych;
 • Co to są informacje szczególnie istotne dla interesu publicznego – jak powinno się je wykazywać;
 • W jakim trybie wydawane są decyzje odmowne w zakresie udostępniania informacji publicznej;
 • Kiedy mamy do czynienia z przewlekłością w zakresie udostępniania informacji publicznej?

 

W ramach szkolenia otrzymasz m.in.:

 • Wzór informacji zgodnej z tzw. otwartymi formatami danych;
 • Wzór wezwania do podpisania wniosku o udostępnienie informacji w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej;
 • wzór pisma informującego o odmowie udostępnienia informacji publicznej z uwagi na żądanie udostępnienia dokumentu prywatnego;
 • Wzór wezwania do wykazania przesłanki „szczególnie istotne dla interesu publicznego”;
 • wzór sentencji decyzji odmownej w zakresie udostępnienia informacji publicznej.

 

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?