noweprzetargi.pl

Jak przygotować optymalną umowę w zamówieniach publicznych. Umowa jako kluczowy element realizacji zamówienia publicznego – redakcja, klauzule,realizacja, waloryzacja.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

17.07.2023

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Katowice Quality Silesian Hotel

Adres:

ul. Szybowcowa 1A

Cena VAT zwolniony:

540 zł

Cena z VAT 23%:

665 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Z-ca Kierownika / Uczelnia Państwowa [18-20.09.2023]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie i organizacyjnie. Prowadzący mieli wyśmienity kontakt z uczestnikami szkolenia.

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [18-20.09.2023]

Bardzo cenne i praktyczne szkolenie, przekazane w idealnej formie. Wysoki poziom wiedzy praktycznej prowadzących. Pan Jacek Jerka – perfekcyjny!!!

Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Konkretne i praktyczne podejście do omówienia przepisów ustawy. Wskazówki wykładowców bezcenne.

Kierownik / Agencja Mienia Wojskowego [18-20.09.2023]

Pełen profesjonalizm, duża wiedza, bardzo dobrze spędzony czas.

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Szkolenie pod każdym kątem udane. Wykładowcy przekazali wiedzę przydatną i świetnie rozwiązali nurtujące nas problemy z zamówień.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie. Analiza aktualnego stanu prawnego. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Rekomendacje Prezesa UZP. Rekomendacje Prokuratorii Generalnej RP.

2.

Konstrukcja umowy jako elementu Specyfikacji Warunków Zamówienia. Kluczowe elementy i odpowiednio zredagowane klauzule optymalnej umowy w zamówieniach publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane.

 

3.

Zamówienia oraz umowy o wartości do 130 tys. zł. Obowiązkowy rejestr umów.

 

4.

Umowy wieloletnie w praktyce.

5.

Podwykonawstwo przy wykonywaniu umów o zamówienie publiczne.

6.

Nakaz współpracy zamawiającego z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

7.

Specyficzne postanowienia umów wynikające z kodeksu cywilnego.

8.

Klauzule abuzywne – czego nie wolno wprowadzać do treści umowy?

9.

Nakazane postanowienia umów, klauzule w zakresie zmiany umów, o których mowa w art. 436 pkt 4 Pzp, dłuższych niż 12 miesięcy.

10.

Klauzule waloryzacyjne w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

11.

Raport wykonania umowy – ewaluacja realizacji kontraktu.

12.

Obowiązek ogłoszenia o wykonaniu umowy – praktyczne aspekty.

13.

Sporządzenie ogłoszenia o wykonaniu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych – aspekty praktyczne.

14.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – konstrukcja prawna – praktyczne postanowienia.

15.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy ze strony zamawiającego i wykonawcy – modele rozwiązań organizacyjnych.

16.

Nadzór nad wykonywaniem umowy.

17.

Zmiana umowy – przesłanki, dopuszczalność i forma.

18.

Rozwiązanie umowy – odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy.

19.

Przykłady postanowień i klauzul umownych: Klauzula waloryzacyjna. Klauzule zmiany umowy; Postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Klauzule dotyczące podwykonawstwa.

20.

Zaskarżanie projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ na etapie prowadzenia postępowania. Najczęstsze błędy w treści umowy rzutujące na realizację zamówienia publicznego – co możemy a czego nie możemy przewidzieć.

21.

Szczególne sytuacje związane z tematyką umów – zmiana projektu umowy po rozstrzygnięciu postępowania a przed jej formalnym zawarciem.

22.

Nieprawidłowości związane z umowami.

23.

Dyscyplina finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości dotyczących zawarcia umowy i zmiany umowy.

24.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY
DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: centralny rejestr umów, Jacek Jerka, Przetarg nieograniczony, Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, Przetarg nieograniczony szkolenie, PZP szkolenie, Roboty budowlane w nowym PZP, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne Katowice, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie Jacek Jerka, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie PZP Katowice, Szkolenie roboty budowlane w PZP, Szkolenie SWZ Rzeszów, Szkolenie zamówienia publiczne Katowice, Szkolenie zamówienia publiczne online, Umowa o wykonanie zamówienia publicznego, Umowa PZP 2023, Umowa w sprawie zamówienia publicznego, umowa w zamówieniach publicznych