noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych po nowelizacji – wnioski organów orzekających i kontroli

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

23.11.2021 (za 26 dni)

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Kielce

Adres:

Kielce, Hotel Qubus, ul. Składowa 2

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek

Adwokat, ekspert w zamówieniach publicznych, partner w kancelarii Bochenek, Kruczek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Mec. Łukasz Bochenek od wielu lat prowadzi szkolenia dla NowePrzetargi.pl. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w systemie zamówień publicznych po zmianach.

2.

2. Nieprawidłowości mające kluczowe znaczenie w trakcie przeprowadzanych kontroli w obszarach:
a) opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości,
b) wyboru trybu udzielenia zamówienia,
c) doboru i weryfikacji podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych,
d) doboru kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych,
e) zapisów SWZ,
f) warunków udziału w postępowaniu i polegania na zasobach innych podmiotów,
g) prac komisji przetargowej – właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy,
h) niebezpieczeństwa postawionego zarzutu nieuprawnionego niepodzielenia lub dzielenia zamówień,
i) komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą,
j) oceny dokumentów składanych przez Wykonawców,
k) badania i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń,
l) wyboru najkorzystniejszej oferty, oferty wariantowe i równoważne,
m) zawieranych umów w tym umów zawieranych w stanie epidemii,
n) braku wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego,
o) prowadzenia i archiwizacji dokumentacji przetargowej;
p) innych uchybień stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych kontroli.

3.

Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 złotych w jednostce – okiem organu kontrolującego.

4.

Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów prawa.

5.

Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

6.

Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność karna.

7.

Dyskusja.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?