noweprzetargi.pl

Profesjonalne zajęcia dla specjalistów ds. zamówień publicznych uwzględniające zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w roku 2023.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

25.07.2023 - 26.07.2023

Czas Trwania:

2 dni
Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Kraków Hotel Wyspiański

Adres:

ul. Westerplatte 15

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena z VAT 23%:

1220 zł

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek

Adwokat, ekspert w zamówieniach publicznych, partner w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Mec. Łukasz Bochenek od wielu lat prowadzi szkolenia dla NowePrzetargi.pl. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

[18-20.09.2023]

[18-20.09.2023]

Kierownik / Agencja Mienia Wojskowego [18-20.09.2023]

Pełen profesjonalizm, duża wiedza, bardzo dobrze spędzony czas.

Kierownik / Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. [18-20.09.2023]

Konkretne informacje przydatne przy realizacji obowiązków w pracy. Orzecznictwo i praktyka zamiast czytania przepisów ustawy.

... / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Szkolenie profesjonalne, merytoryczne i rewelacyjnie zorganizowane.

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie.

Inspektor / Urząd Gminy [18-20.09.2023]

Krótko, ściśle i na temat. Plus za przykłady praktyczne przedstawione na szkoleniu w odniesieniu do konkretnych paragrafów.

Starszy Specjalista / Uniwersytet [18-20.09.2023]

Szkolenie z bardzo dobrym zakresem merytorycznym i doskonałą organizacją. Dzięki udziałowi rozwiałam wiele wątpliwości pojawiających się w codziennej pracy, nawiązałam wiele znajomości, a dodatkowo dobrze się bawiłam.

Inspektor / Zakład Gospodarki Komunalnej [23.11.2021]

Jak zawsze najwyższy poziom.

Inspektor / Centrum Usług Społecznych [23.11.2021]

Szkolenie bardzo konkretne, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób na konkretnych przykładach.

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [23.11.2021]

Szkolenie merytoryczne, konkretne i bardzo przydatne.

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [23.11.2021]

Bardzo dobry wykładowca z szeroką wiedzą.

Naczelnik / Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich [23.11.2021]

Dobra organizacja, bardzo merytoryczne szkolenie.

Kierownik / Szkoła Podstawowa [23.11.2021]

Szkolenie merytoryczne, wyczerpuje zakres zagadnień, wątpliwości i co wypadałoby podkreślić to przystępność przekazanych informacji i zagadnień.

Inspektor / Szkoła Podstawowa [23.11.2021]

Szkolenie profesjonalne i zorganizowane pod każdym względem bardzo dobrze. Przystępne przekazanie wiadomości.

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [22.11.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe, informacje przekazane w bardzo przystępny sposób.

Specjalista / Nadleśnictwo [22.11.2021]

Konkretne informacje zgodne z tematyką szkolenia. Przekaz pomocny w praktycznej pracy zawodowej.

Inspektor / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [22.11.2021]

Profesjonalne przygotowanie merytoryczne i na temat. Prowadzący bardzo kompetentny i z doświadczeniem.

Główny Specjalista / Wojewódzki Inspektorat Weterynarii [22.11.2021]

Szkolenie merytoryczne i profesjonalne. Bardzo dobre szkolenie. Treści omawiane można wykorzysta c w pracy w praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik / Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [22.11.2021]

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Dużo przydatnych przykładów występujących na co dzień. Wiedza przekazana w sposób zrozumiały.

Kierownik / Urząd Gminy [22.11.2021]

Szkolenie merytoryczne i profesjonalne.

Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [28.10.2021]

Informacje odniesione do konkretnych przykładów, przekazywane skrupulatnie. Szczegółowo wytłumaczone zawiłe tematy.

Specjalista / Sąd Okręgowy [28.10.2021]

W pełni profesjonalny szkolący. Organizacja wzorcowa.

Dyrektor / Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [28.10.2021]

Wyczerpujący zakres informacji. Świetne przygotowanie prowadzącego.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [07.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe, merytoryczne i poparte przykładami praktycznymi. Uświadamia na co zwrócić uwagę, aby uniknąć nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Miejskich [07.10.2021]

Ciekawa tematyka niezbędna do samooceny czy prawidłowo prowadzone są postępowania i co należy poprawić.

Specjalista / Związek Komunalny Gmin [07.10.2021]

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Bardzo duży zakres wiedzy praktycznej wykładowcy. Zdobyta wiedza bardzo usprawni pracę w zakresie zamówień publicznych.

Samodzielny Referent / Związek Komunalny Gmin [07.10.2021]

Omówione przykłady, analizy – bardzo przydatne w praktyce. Kameralna grupa – można zadawać pytania.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [07.10.2021]

Merytoryczne szkolenie z doświadczonym wykładowcą i możliwością dyskusji i wymiany spostrzeżeń z innymi uczestnikami.

Kierownik / Urząd Miejski [07.10.2021]

Profesjonalne przygotowanie prowadzącego. Wiedza merytoryczna i przydatność przekazywanych informacji. Przystępny, ciekawy i dynamiczny sposób prowadzenia szkolenia.

Referent / Urząd Gminy [30.08.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe i interesujące. Prowadzący w sposób kompetentny i rzetelny przekazuje wiedzę.

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [30.08.2021]

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, bardzo dobry kontakt prowadzącego z grupą.

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [30.08.2021]

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre i ciekawe przykłady przekazane przez wykładowcę.

Specjalista / Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu [30.08.2021]

Prowadzący w sposób jasny i zrozumiały prowadził szkolenie. Odpowiadał na bieżąco na pytania uczestników. Bardzo owocne szkolenie.

Inspektor / Urząd Gminy [30.08.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne, z możliwością zadawania pytań na bieżąco.

Starszy Specjalista / Szpital Specjalistyczny [30.08.2021]

Szkolenie zgodne z programem, stanowi uzupełnienie wiedzy w zakresie zamówień publicznych.

Z – ca Kierownika / Szpital Specjalistyczny [30.08.2021]

Rzeczowo, konkretnie i na temat.

Kierownik / Jednostka samorządowa [2021.07.20-21]

Szkolenie przydatne. Przygotowane bardzo dobrze merytorycznie.

......... / Firma [2021.07.20-21]

Szkolenie było przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Informacje i wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże mi lepiej wykonywać moją pracę.

Kierownik / Firma prywatna [2021.06.17]

Szkolenie bardzo przydatne w zakresie omówienia zmian ustawy. Nacisk na najważniejsze kwestie. Bardzo duża wiedza osoby prowadzącej.

Kierownik / Szpital specjalistyczny [2021.06.17]

Prowadzenie szkolenia profesjonalne. Przekazywanie informacji w sposób przystępny.

Specjalista / Szpital specjalistyczny [2021.06.17]

Informacje zostały przekazane w czytelny sposób. Szkolący jest człowiekiem bardzo komunikatywnym.

Kierownik / Firma prywatna [2021.06.17]

Bardzo potrzebne i konkretne szkolenie. Wykładowca przygotowany, potrafi przekazać istotne informacje.

Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2021.06.17]

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Bardzo wiele skorzystałam z tego szkolenia.

Starszy Specjalista / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej [2020.07.16]

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. Dobrze przygotowany wykładowca. Jestem zadowolona.

Specjalista / Dom Pomocy Społecznej [2020.07.16]

Szkolenie profesjonalne – w miłej atmosferze i dobrym tempie przekazywania informacji.

Naczelnik wydziału / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej [2020.07.15]

Merytorycznie, zwięźle i przede wszystkim na temat. Szkolenie bardzo dobre.

Specjalista / MPGK Sp. z o.o. [2020.07.15]

Profesjonalne szkolenie. Wiadomości przekazane w bardzo przejrzysty sposób przez prowadzącego.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2020.07.09]

Szkolenie bardzo dobre, poukładało wiedzę z nowej ustawy popartą przykładami.

Burmistrz / Urząd Miejski [2020.03.05]

Szkolenie przeprowadzone przez bardzo kompetentnego Wykładowcę.

Naczelnik / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2020.02.10-11]

Szkolenie przygotowane w sposób celujący pod względem tematyki oraz merytorycznych zagadnień.

Zastępca Naczelnika / Urząd Miasta [2020.02.10-11]

Merytoryczne, porusza wszelkie aspekty. Prowadzący posiadający umiejętność jasnego i prostego przekazania własnej wiedzy.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2020.02.10-11]

Bardzo fajne szkolenie, interpretacja przepisów i dużo praktycznych przykładów.

Z-ca dyrektora / Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji [2020.02.10-11]

Merytoryczne, ciekawe i rzetelnie przeprowadzone.

Referent / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2019.11.14-15]

Bardzo dobre podejście prowadzącego do słuchaczy. Poparcie teorii licznymi przykładami. Zwięzłość przekazania informacji. Materiały szkoleniowe bardzo przydatne – wszystkie konkretne informacje zebrane w jednym miejscu. Wysoki poziom wiedzy Wykładowcy.

Kierownik dz. Zaopatrzenia / Opera [2019.11.14-15]

Duża dawka ciekawych informacji. Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym poparte dużą dawką przykładów z życia.

Dyrektor / Sąd Rejonowy [2019.11.14-15]

Szkolenie wartościowe z uwagi na doświadczenie praktyczne Prowadzącego.

Młodszy Inspektor / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2019.10.17]

Szkolenie bardzo pomocne w pracy na stanowisku do spraw zamówień publicznych. Ciekawe prowadzenie.

Podinspektor / Urząd Miasta i Gminy [2019.10.17]

Bardzo przydatne informacje. Szkolenie na wysokim poziomie.

Kierownik / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2019.10.17]

Szkolenie bardzo przydatne, rzetelne, interesująco przedstawione z trafnymi przykładami.

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2019.10.04]

Szkolenie bardzo przydatne, otwierające oczy na pewne aspekty z pozoru oczywiste a jednak nie do końca.

Specjalista / Firma Prywatna [2019.09.28]

Tematyka szkolenia bardzo przydatna. Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany merytorycznie.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Część: Wprowadzenie do zamówień publicznych

Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Pojęcia w zamówieniach publicznych – bieżące problemy z wykładnią i interpretacją zapisów Ustawy PZP oraz Dyrektyw UE.

Procedury udzielania zamówień publicznych – właściwy dobór procedury w zależności od przedmiotu zamówienia, czasu, terminy realizacji oraz sytuacji na rynku. Metody weryfikacji trafności podejmowanych decyzji w tym zakresie.

Aktualne trendy w zakresie zamówień publicznych.

2.

Część: Zagadnienia szczególnie problemowe w roku 2023

Dostępność i równość w zamówieniach publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia w tym analiza w oparciu najnowsze orzeczenia w zakresie:

 • zasad sporządzania
 • warunków użycia nazw własnych
 • przedmiotowych środków dowodowych – jak je opisywać i jak weryfikować – CASE STUDY
 • uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – CASE STUDE
 • wymaganie w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Szacowanie wartości Zamówienia w oparciu najnowsze opinie i interpretacje:

 • dostawy
 • usługi w tym usługi sporządzania dokumentacji projektowej
 • roboty budowlane
 • szacowanie zamówień dofinansowanych.

Współpraca z podwykonawcami w zamówieniach publicznych.

Ocena zobowiązania podmiotu trzeciego.

Cyfryzacja w zamówieniach publicznych.

3.

Część: Przygotowanie dokumentów przetargowych

Analiza wymagań zamawiającego w tym:

 • zasady, proporcjonalność, ocena warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert w tym:

 • rodzaje kryteriów
 • subiektywne kryteria pozacenowe
 • poprawne ustalenie wagi kryteriów pozacenowych
 • kiedy właściwym jest stosowania kryterium ceny 100%.

Sposoby udostępniania dokumentacji przetargowej.

Błędy i nieprawidłowości w dokumentacji przetargowej.

4.

Część: Ocena ofert i wybór wykonawcy

Kryteria oceny ofert – pozornie mało istotne błędy w doborze kryteriów.

Analiza i porównanie ofert w tym:

 • Poprawianie omyłek w ofertach- oczywiste omyłki – kwalifikowanie omyłki jako oczywistej – inne omyłki – zasady poprawiania.
 • Rażąco niska cena – zasady wzywania do wyjaśnień – treść wezwania – ocena wyjaśnień.

Negocjacje z wykonawcami.

Wybrane przesłanki odrzucenia ofert – aktualne orzecznictwo KIO.

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy.

Weryfikacja kwalifikacji wykonawcy.

5.

Część: Unieważnienie postępowania w praktyce. Kiedy zmiana przedmiotu zamówienia skutkuje unieważnieniem postępowania – przykłady.

6.

Część: Zawieranie i realizacja umowy

Wymagania formalne umowy.

Ochrona prawna zamawiającego i wykonawcy w tym:

 • klauzule abuzywne
 • waloryzacja wynagrodzenia na podstawie przepisów PZP i specustawy
 • zmiana umowy
 • odstąpienie od umowy
 • umowna regulacja podwykonawstwa

Procedura odbioru zamówienia.

Rozwiązywanie sporów i problemów w trakcie realizacji umowy w tym:

 • Odstąpienie od umowy – kodeksowe prawo odstąpienia – zapisy umów dotyczących odstąpienia.
7.

Część: Warsztaty praktyczne prowadzone w oparciu o aktualne stany faktyczne.

Analiza przypadków problemowych w zamówieniach publicznych.

Przygotowanie dokumentów przetargowych.

Ocena ofert i wybór wykonawcy.

Tajemnica przedsiębiorstwa w tym:

 • uzasadnienie tajemnicy
 • jakie Zamawiający musi podejmować czynności w przypadku wadliwego zastrzeżenia przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zawieranie umowy i jej realizacja.

8.

Część: Środki ochrony prawnej – scenariusze postępowań po wpłynięciu odwołania. Analiza ciekawych przypadków procesowych.

9.

Część: Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników.

UCZESTNICY
DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: Abc zamówień publicznych, Kraków, mec. Łukasz Bochenek, Nowe PZP szkolenie, Szkolenia zamówienia publiczne Kraków, Szkolenia zamówienia publiczne Rzeszów, Szkolenie Łukasz Bochenek, Szkolenie mec. Bochenek, Szkolenie mec. Łukasz Bochenek, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP Kraków, Szkolenie przetarg nieograniczony Kraków, Szkolenie PZP Kraków, Szkolenie SWZ Kraków, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie Tryb podstawowy Kraków, Szkolenie Zamówienia publiczne dla specjalistów zamówień publicznych, Szkolenie zamówienia publiczne Kraków, Szkolenie zamówienia publiczne Rzeszów, Tryb podstawowy, Wzór SWZ szkolenie Kraków, Zamówienia publiczne, Zamówienia publiczne dla działu zamówień publicznych