noweprzetargi.pl

Warsztaty Zamówień Publicznych: Bezbłędne stosowanie przepisów PZP na bazie najnowszych interpretacji, orzecznictwa oraz wniosków organów kontroli. Od planu zamówień do zrealizowanej umowy.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerkamec. Łukasz Bochenek

Termin:

18.09.2023 - 20.09.2023

Czas Trwania:

3 dni
Szkolenie trwa od 11:00 pierwszego dnia do 12:00 trzeciego dnia

Miejsce:

Łańcut Hotel Sokół Wellness & SPA⋆⋆⋆⋆

Adres:

Łańcut, ul. Sokoła 11

Cena VAT zwolniony:

2580 zł

Cena z VAT 23%:

3175 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek

Adwokat, ekspert w zamówieniach publicznych, partner w kancelarii Bochenek, Kruczek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Mec. Łukasz Bochenek od wielu lat prowadzi szkolenia dla NowePrzetargi.pl. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

Inspektor / Zakład Gospodarki Komunalnej [23.11.2021]

Jak zawsze najwyższy poziom.

Inspektor / Centrum Usług Społecznych [23.11.2021]

Szkolenie bardzo konkretne, informacje przekazane w ciekawy i jasny sposób na konkretnych przykładach.

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [23.11.2021]

Szkolenie merytoryczne, konkretne i bardzo przydatne.

Główny Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [23.11.2021]

Bardzo dobry wykładowca z szeroką wiedzą.

Naczelnik / Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich [23.11.2021]

Dobra organizacja, bardzo merytoryczne szkolenie.

Kierownik / Szkoła Podstawowa [23.11.2021]

Szkolenie merytoryczne, wyczerpuje zakres zagadnień, wątpliwości i co wypadałoby podkreślić to przystępność przekazanych informacji i zagadnień.

Inspektor / Szkoła Podstawowa [23.11.2021]

Szkolenie profesjonalne i zorganizowane pod każdym względem bardzo dobrze. Przystępne przekazanie wiadomości.

Główny Specjalista / Starostwo Powiatowe [22.11.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe, informacje przekazane w bardzo przystępny sposób.

Specjalista / Nadleśnictwo [22.11.2021]

Konkretne informacje zgodne z tematyką szkolenia. Przekaz pomocny w praktycznej pracy zawodowej.

Inspektor / Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [22.11.2021]

Profesjonalne przygotowanie merytoryczne i na temat. Prowadzący bardzo kompetentny i z doświadczeniem.

Główny Specjalista / Wojewódzki Inspektorat Weterynarii [22.11.2021]

Szkolenie merytoryczne i profesjonalne. Bardzo dobre szkolenie. Treści omawiane można wykorzysta c w pracy w praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kierownik / Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej [22.11.2021]

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Dużo przydatnych przykładów występujących na co dzień. Wiedza przekazana w sposób zrozumiały.

Kierownik / Urząd Gminy [22.11.2021]

Szkolenie merytoryczne i profesjonalne.

Inspektor / Zarząd Dróg Powiatowych [28.10.2021]

Informacje odniesione do konkretnych przykładów, przekazywane skrupulatnie. Szczegółowo wytłumaczone zawiłe tematy.

Specjalista / Sąd Okręgowy [28.10.2021]

W pełni profesjonalny szkolący. Organizacja wzorcowa.

Dyrektor / Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [28.10.2021]

Wyczerpujący zakres informacji. Świetne przygotowanie prowadzącego.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [07.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe, merytoryczne i poparte przykładami praktycznymi. Uświadamia na co zwrócić uwagę, aby uniknąć nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych.

Starszy Inspektor / Zarząd Dróg Miejskich [07.10.2021]

Ciekawa tematyka niezbędna do samooceny czy prawidłowo prowadzone są postępowania i co należy poprawić.

Specjalista / Związek Komunalny Gmin [07.10.2021]

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Bardzo duży zakres wiedzy praktycznej wykładowcy. Zdobyta wiedza bardzo usprawni pracę w zakresie zamówień publicznych.

Samodzielny Referent / Związek Komunalny Gmin [07.10.2021]

Omówione przykłady, analizy – bardzo przydatne w praktyce. Kameralna grupa – można zadawać pytania.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [07.10.2021]

Merytoryczne szkolenie z doświadczonym wykładowcą i możliwością dyskusji i wymiany spostrzeżeń z innymi uczestnikami.

Kierownik / Urząd Miejski [07.10.2021]

Profesjonalne przygotowanie prowadzącego. Wiedza merytoryczna i przydatność przekazywanych informacji. Przystępny, ciekawy i dynamiczny sposób prowadzenia szkolenia.

Referent / Urząd Gminy [30.08.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe i interesujące. Prowadzący w sposób kompetentny i rzetelny przekazuje wiedzę.

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [30.08.2021]

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, bardzo dobry kontakt prowadzącego z grupą.

Kierownik / Powiatowy Urząd Pracy [30.08.2021]

Szkolenie merytorycznie bardzo dobre i ciekawe przykłady przekazane przez wykładowcę.

Specjalista / Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu [30.08.2021]

Prowadzący w sposób jasny i zrozumiały prowadził szkolenie. Odpowiadał na bieżąco na pytania uczestników. Bardzo owocne szkolenie.

Inspektor / Urząd Gminy [30.08.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne, z możliwością zadawania pytań na bieżąco.

Starszy Specjalista / Szpital Specjalistyczny [30.08.2021]

Szkolenie zgodne z programem, stanowi uzupełnienie wiedzy w zakresie zamówień publicznych.

Z – ca Kierownika / Szpital Specjalistyczny [30.08.2021]

Rzeczowo, konkretnie i na temat.

Kierownik / Jednostka samorządowa [2021.07.20-21]

Szkolenie przydatne. Przygotowane bardzo dobrze merytorycznie.

......... / Firma [2021.07.20-21]

Szkolenie było przydatne z punktu widzenia mojej pracy. Informacje i wiedza nabyta podczas szkolenia pomoże mi lepiej wykonywać moją pracę.

Kierownik / Firma prywatna [2021.06.17]

Szkolenie bardzo przydatne w zakresie omówienia zmian ustawy. Nacisk na najważniejsze kwestie. Bardzo duża wiedza osoby prowadzącej.

Kierownik / Szpital specjalistyczny [2021.06.17]

Prowadzenie szkolenia profesjonalne. Przekazywanie informacji w sposób przystępny.

Specjalista / Szpital specjalistyczny [2021.06.17]

Informacje zostały przekazane w czytelny sposób. Szkolący jest człowiekiem bardzo komunikatywnym.

Kierownik / Firma prywatna [2021.06.17]

Bardzo potrzebne i konkretne szkolenie. Wykładowca przygotowany, potrafi przekazać istotne informacje.

Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2021.06.17]

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Bardzo wiele skorzystałam z tego szkolenia.

Starszy Specjalista / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej [2020.07.16]

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym. Dobrze przygotowany wykładowca. Jestem zadowolona.

Specjalista / Dom Pomocy Społecznej [2020.07.16]

Szkolenie profesjonalne – w miłej atmosferze i dobrym tempie przekazywania informacji.

Naczelnik wydziału / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej [2020.07.15]

Merytorycznie, zwięźle i przede wszystkim na temat. Szkolenie bardzo dobre.

Specjalista / MPGK Sp. z o.o. [2020.07.15]

Profesjonalne szkolenie. Wiadomości przekazane w bardzo przejrzysty sposób przez prowadzącego.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2020.07.09]

Szkolenie bardzo dobre, poukładało wiedzę z nowej ustawy popartą przykładami.

Burmistrz / Urząd Miejski [2020.03.05]

Szkolenie przeprowadzone przez bardzo kompetentnego Wykładowcę.

Naczelnik / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2020.02.10-11]

Szkolenie przygotowane w sposób celujący pod względem tematyki oraz merytorycznych zagadnień.

Zastępca Naczelnika / Urząd Miasta [2020.02.10-11]

Merytoryczne, porusza wszelkie aspekty. Prowadzący posiadający umiejętność jasnego i prostego przekazania własnej wiedzy.

Specjalista / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2020.02.10-11]

Bardzo fajne szkolenie, interpretacja przepisów i dużo praktycznych przykładów.

Z-ca dyrektora / Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji [2020.02.10-11]

Merytoryczne, ciekawe i rzetelnie przeprowadzone.

Referent / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2019.11.14-15]

Bardzo dobre podejście prowadzącego do słuchaczy. Poparcie teorii licznymi przykładami. Zwięzłość przekazania informacji. Materiały szkoleniowe bardzo przydatne – wszystkie konkretne informacje zebrane w jednym miejscu. Wysoki poziom wiedzy Wykładowcy.

Kierownik dz. Zaopatrzenia / Opera [2019.11.14-15]

Duża dawka ciekawych informacji. Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym poparte dużą dawką przykładów z życia.

Dyrektor / Sąd Rejonowy [2019.11.14-15]

Szkolenie wartościowe z uwagi na doświadczenie praktyczne Prowadzącego.

Młodszy Inspektor / Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji [2019.10.17]

Szkolenie bardzo pomocne w pracy na stanowisku do spraw zamówień publicznych. Ciekawe prowadzenie.

Podinspektor / Urząd Miasta i Gminy [2019.10.17]

Bardzo przydatne informacje. Szkolenie na wysokim poziomie.

Kierownik / Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych [2019.10.17]

Szkolenie bardzo przydatne, rzetelne, interesująco przedstawione z trafnymi przykładami.

Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [2019.10.04]

Szkolenie bardzo przydatne, otwierające oczy na pewne aspekty z pozoru oczywiste a jednak nie do końca.

Specjalista / Firma Prywatna [2019.09.28]

Tematyka szkolenia bardzo przydatna. Szkolenie prowadzone profesjonalnie. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany merytorycznie.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień I – poniedziałek, 18 września – Jacek Jerka:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

 

Blok I – Wprowadzenie

 1. Punkty krytyczne w procedurach prowadzonych w 2023 roku – najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów.
 2. Przygotowanie się do postępowania na dostawy, usługi roboty budowlane w szczególności w przypadku braku czasu na jej przeprowadzenie i jego wpływ na dalsze losy procedury:
 • Opis przedmiotu zamówienia – pozornie drobne błędy i ich wpływ na dalsze etapy procedury. Opis naruszający zasady konkurencyjności – jak uniknąć tego zarzutu w trakcie kontroli?
 • Szacowanie wartości zamówienia – w tym ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, postępowanie przy udzielaniu zamówień nieplanowanych. Aktualne opinie i interpretacje. Agregowanie zamówień – problemy praktyczne.
 • Tworzenie wzorcowego dokumentu SWZ na dostawy, usługi, roboty budowlane.
 • Korzystanie z potencjału innego podmiotu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – najciekawsze orzeczenia i opinie prawne w tym temacie.

od godz. 20.30 – kolacja

2.

Dzień II – wtorek, 19 września – Jacek Jerka i mec. Łukasz Bochenek:

 

8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

Blok II – Zagadnienia problemowe mające kluczowe znaczenie dla prowadzonej procedury W PRAKTYCZNYM, ĆWICZENIOWYM UJĘCIU w obliczu interpretacji, najnowszego orzecznictwa i pierwszych raportów pokontrolnych:

 • Opis przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości.
 • Szacowanie wartości zamówienia – projekty wieloletnie, projekty realizowane w partnerstwie – szacowanie w podziale na części.
 • Wybór trybu udzielenia zamówienia.
 • Elektronizacja zamówień publicznych.
 • Dobór i weryfikacja podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
 • Zapisy SWZ.
 • Prace komisji przetargowej – właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy.
 • Ocena dokumentów składanych przez Wykonawców, wzywanie do uzupełniania
 • Wybór najkorzystniejszej oferty, oferty wariantowe i równoważne.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji przetargowej.
 • Inne uchybienia stwierdzane  w trakcie przeprowadzanych kontroli.
 • Rejestr umów w rozwiązania organizacyjne i regulaminy wewnętrzne.
 • Obowiązek ogłoszenia o wykonaniu umowy – praktyczne aspekty.
 • Sporządzenie ogłoszenia o wykonaniu umowy do Biuletynu Zamówień Publicznych – aspekty praktyczne.
 • Raport wykonania umowy – ewaluacja realizacji kontraktu.
 • Unieważnienie postępowania.

 

BLOK III – Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wszystko co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem kontroli i postepowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Orzecznictwo.

 

Blok IV – Wybór oferty najkorzystniejszej.

 

 • Dobór kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych.
 • Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na zasobach innych podmiotów.
 • Badanie i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa

 

Blok V  – UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 • Relacje stron przy zawieraniu umowy.
 • Elementy obowiązkowe i fakultatywne umowy w zamówieniach publicznych. Specyficzne postanowienia umów w zamówieniach publicznych wynikające z kodeksu cywilnego.
 • Prawa autorskie a umowa w zamówieniach publicznych.
 • Rękojmia a gwarancja?
 • Umowy wieloletnie w praktyce.
 • Podwykonawstwo przy wykonywaniu umów o zamówienie publiczne.
 • Nakaz współpracy zamawiającego z wykonawcą w trakcie realizacji umowy.
 • Klauzule abuzywne – czego nie wolno wprowadzać do treści umowy?
 • Nakazane postanowienia umów, klauzule indeksacyjne
 • Klauzule waloryzacyjne w umowach
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – konstrukcja prawna – praktyczne postanowienia.
 • Realizacja umowy ze strony zamawiającego i wykonawcy – modele rozwiązań organizacyjnych.
 • Nadzór nad wykonywaniem umowy. Odbiory.
 • Zmiana umowy – przesłanki, dopuszczalność i forma. Kiedy i na jakich zasadach można aneksować umowę?
 • Zmiana umowy związana z drastycznym wzrostem wzrostu kosztów i wzrostu materiałów.
 • Zmiana umowy – nadzwyczajne okoliczności i okoliczności których nie można było przewidzieć?
 • Odstąpienie od umowy: ustawowe, umowne.
 • Rozwiązanie umowy – odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy.

 

od godz. 20.30 – kolacja.

3.

Dzień III – środa, 20 września – mec. Łukasz Bochenek:

do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników.

BLOK V – cd. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W OBLICZU BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW:

Przykłady postanowień i klauzul umownych:

 • Klauzula waloryzacyjna,
 • Klauzule zmiany umowy,
 • Postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Klauzule dotyczące podwykonawstwa.

BLOK VI – Dyskusja.

 

.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 2.580,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia to 3.175,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 510,- zł (VAT zw) lub 630,- zł (VAT 23%). Dopłata do noclegu z niedzieli na poniedziałek (1 dzień przed szkoleniem): 490 zł (VAT zw) lub 600,- zł (VAT 23%). OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.380,- zł (oraz odpowiednio 1.690,- zł w tym VAT 23%) – cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

.

         

 

 

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
HOTEL SOKÓŁ WELLNESS & SPA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?