noweprzetargi.pl

PRAKTYCZNE WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Tryb podstawowy. Przetarg nieograniczony. Błędy i nieprawidłowości, orzecznictwo, wnioski organów kontroli.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

18.05.2022 - 20.05.2022

Czas Trwania:

3 dni
Szkolenie trwa od 11:00 pierwszego dnia do 12:00 trzeciego dnia

Miejsce:

Lidzbark Warmiński Hotel Krasicki

Adres:

Lidzbark Warmiński, Hotel Krasicki, ul. Zamkowa 1/7

Cena VAT zwolniony:

2380 zł

Cena z VAT 23%:

2950 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień I – środa:

 

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

 

 

I BLOK  – INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny. Zmiany w zamówieniach publicznych po 1 stycznia 2022.
 2. Przesłanki stosowania Trybu Przetargu Nieorganicznego i Trybu Podstawowego.
 3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konsultacje rynkowe w praktyce – jakie błędy popełniają Zamawiający na tym etapie postępowania?
 4. Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 złotych w jednostce – okiem organu kontrolującego.

 

II BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

 1. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu.
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy.
 3. Projekt umowy i jego kluczowe zapisy.
 4. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
 5. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia w toku postępowania.
2.

Dzień II – czwartek:

 

8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

 

II BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA TRYBU PODSTAWOWEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI – ciąg dalszy z dnia I:

 1. Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Postępowanie w formie elektronicznej.
 2. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
 3. Przesłanki obligatoryjne a fakultatywne wykluczenia Wykonawcy. Kryteria oceny ofert.
 4. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
 5. Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu. Wybór oferty po terminie związania. Oferty dodatkowe.
 6. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia. Unieważnienie postępowania – przesłanki.

 

III BLOK – SCHEMAT POSTĘPOWANIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 2022 – BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

 1. Analiza Potrzeb i Wymagań – wymagana treść zgodnie z art. 83 – przykładowy wzór.
 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w tym w zakresie opracowanie SWZ w zakresie: sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, określenie niektórych warunków zamówienia, wskazanie przedmiotowych środków dowodowych.
 3. Sporządzenie dokumentu SWZ w Trybie przetargu nieorganicznego.
 4. SWZ – warunki zamówienia dotyczące składania ofert częściowych i ofert wariantowych, wadium w tym dopuszczalne formy wadium i reguły zatrzymywania i zwrotu wadium.
 5. SWZ – Kryteria kwalifikacji podmiotowej – przykładowe postanowienia zawarte w SWZ w tym dotyczące: przesłanek wykluczenia z postępowania, warunków udziału w postępowaniu, udostępniania zasobów przez inne podmioty podmiotowych środków dowodowych.
 6. SWZ – przykłady postanowień dotyczących kryteriów oceny ofert.
 7. SWZ – przykłady innych obligatoryjnych lub fakultatywnych postanowień SWZ.
 8. Badanie i ocena ofert w przetargu nieograniczonym.
 9. Wybór najkorzystniejszej oferty – schemat działania. Zakończenie postępowania – wymogi proceduralne.
 10. Dokumentowanie postępowania w Trybie Przetargu Nieorganicznego oraz archiwizacja dokumentów.

 

od godz. 20.30 – kolacja

3.

Dzień III – piątek:

 

do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników.

 

IV BLOK – UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W PRAKTYCE:

 1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne.
 2. Umowy: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.
 3. Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów.
 4. Raport z realizacji zamówienia. Publiczny rejestr umów – nowy obowiązek jednostek publicznych.

V BLOK – KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.
 2. Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność karna.

 

Hotel Krasicki **** (Najlepszy na świecie Hotel w kategorii Best New Hotel Construction & Design) – zamek usytuowany w sercu Lidzbarka Warmiń-skiego. Bajkowo położony, stanowi historyczne przedzamcze rezydencji Biskupów Warmińskich – najcenniejszego, widzialnego świadectwa historii Warmii i Mazur. BIBLIOTEKA CAFE oraz OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE to unikatowe miejsca, gdzie przyjemnie można spędzić czas. Obszerny księgozbiór zaprasza do starannie wyselekcjonowanej literatury z całego świata. Mieszczące się w zegarowej wieży, a dostępne dla gości obserwatorium astronomiczne, stanowi hołd dla twórcy teorii heliocentrycznej, rezydującego niegdyś na Zamku, wybitnego astronoma – Mikołaja Kopernika. TARAS WIDOKOWY na wieży pozwala w pełni rozkoszować się piękna scenerią Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Rozbudowany kompleks SPA&WELLNESS pozwoli gościom oddać się relaksowi, zregenerować siły, odnaleźć harmonię duszy i ciała. Miłośnicy kąpieli, wybiorą dla siebie basen, jacuzzi, salę fitness oraz kompleks saun. Podczas uroczystej Gali International Best Hotel Awards, która odbyła się w Londynie 18 stycznia 2012 r., ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy hotel na Świecie. Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim zwyciężył w kategorii „Best New Hotel Construction & Design” w każdym z kolejnych etapów konkursu.

 

 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 2.380,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia to 2.950,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 490,- zł (VAT zw) lub 600,- zł (VAT 23%). Dopłata do noclegu z wtorku na środę (1 dzień przed szkoleniem): 390 zł (VAT zw) lub 480,- zł (VAT 23%). OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.290,- zł (oraz odpowiednio 1.560,- zł w tym VAT 23%) – cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

 

Zobacz więcej szczegółów – odwiedź stronę internetową tego wydarzenia

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?