noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Opis i szacowanie wartości zamówienia. Wydatki do progu 130 tys. zł oraz kompletna procedura udzielenia zamówienia w Trybie podstawowym.

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

17.11.2021 (za 20 dni)

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Łódź

Adres:

Hotel Focus, ul. Łąkowa 23

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

mec. Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z doświadczeniem w przeszłości jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz KIO. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

BLOK – Opis i szacowanie wartości zamówienia.

 

 1. Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku. Zapewnienie prawidłowego prze-pływu informacji w jednostce jako podstawa planowania i udzielania zamówień
 2. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia – formalno – prawne wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, a kryteria oceny ofert i realizacja umowy.
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia. Błędy na etapie szacowania wartości zamówienia i ich konsekwencje.
 4. Niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.
 5. Dokumentowanie tego etapu postępowania.
2.

BLOK – Udzielanie zamówień o wartości do progu obowiązywania ustawy PZP:

 

 1. Regulaminy oraz konstrukcja procedury wyłonienia wykonawcy.
 2. Błędy i nieprawidłowości oraz ich skutki.
 3. Dokumentowanie procedur do 130 tys. zł.
 4. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zapisów regulaminu.
3.

BLOK – Procedura udzielenia zamówienia publicznego w Trybie podstawowym:

 

 1. Newralgiczne punkty procedury o wartości poniżej progów unijnych:
 2. a) Minimalny termin na przeprowadzenie procedury.
 3. b) Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
 4. c) Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy.
 5. d) Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 6. e) Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
 7. f) Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
 8. g) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
 9. h) Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
 10. i) Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
 11. j) Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
 12. k) Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
 13. l) Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
 14. m) Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
 15. n) Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
 16. o) Wybór oferty po terminie związania.
 17. p) Oferty dodatkowe w postępowaniu.
 18. q) Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
 19. r) Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
4.

BLOK – Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?