noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Zamówienia publiczne od podstaw. Od przygotowania postępowania do zawarcia umowy.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

12.10.2021 - 13.10.2021

Czas Trwania:

2 dni
12 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30 każdego dnia

Miejsce:

Olsztyn

Adres:

Hotel Villa Pallas, ul. Żołnierska 4

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena z VAT 23%:

1095 zł

mec. Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z doświadczeniem w przeszłości jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz KIO. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy.

2.

Omówienie rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kodeks cywilny w zamówieniach publicznych.

3.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. Zamawiający publiczni, Zamawiający sektorowi, Zamawiający subsydiowani – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe.

4.

Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP:

 • Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych;
 • Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych;
 • Dokumenty zamówienia;
 • Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe;
 • Warunki zamówienia;
 • Raport z realizacji zamówienia;
 • Inne.
5.

Planowanie postępowań – obowiązkowa aktualizacja planów w trakcie roku. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji w jednostce jako podstawa planowania i udzielania zamówień.

6.

Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy. Kiedy należy ponownie oszacować wartość zamówienia.

7.

Wykonanie obowiązkowej analizy przed wszczęciem postępowania – zwiększenie znaczenia dialogu na linii Zamawiający-Wykonawcy.

8.

Komisje przetargowe. Przesłanki wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.

9.

Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:

 • Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony;
 • Przetarg ograniczony;
 • Negocjacje z głoszeniem;
 • Negocjacje bez ogłoszenia;
 • Dialog konkurencyjny;
 • Partnerstwo innowacyjne;
 • Zamówienie z wolnej ręki.
10.

Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – porównanie. Kluczowe obowiązki Zamawiającego:

 • Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
 • Kluczowe elementy formalne. Kiedy Zamawiający nie sporządza opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji? Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
 • Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
 • Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
 • Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
 • Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
 • Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
 • Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
 • Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
 • Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
 • Wybór oferty po terminie związania.
 • Oferty dodatkowe w postępowaniu.
 • Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
 • Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki
11.

Usługi społeczne – nowe regulacje.

12.

Umowy: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.

13.

Obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.

14.

Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz szczególne regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.

15.

Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.

16.

Obowiązki informacyjne, zasady udostępniania dokumentacji oraz obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.

17.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: Abc zamówień publicznych szkolenie dla początkujących, mec. Łukasz Mackiewicz, Nowe PZP szkolenie, Szkolenia zamówienia publiczne Olsztyn, Szkolenie mec. Mackiewicz, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie PZP Olsztyn, Szkolenie SWZ Olsztyn, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie zamówienia publiczne Łódź, Szkolenie zamówienia publiczne Olsztyn, Zamówienia publiczne dla początkujących, Zamówienia publiczne dla początkujących szkolenie, Zamówienia publiczne od podstaw, Zamówienia współfinansowane szkolenie Olsztyn