noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Jak przygotować specyfikację warunków zamówienia w roku 2021 w zamówieniach klasycznych – zajęcia praktyczne.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

07.10.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań

2.

Etap przygotowania do postępowania w trybie podstawowym oparty na art. 275 pkt 1 oraz w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp. Ustalenie wymagań ustawowych.

3.

Przygotowanie treści swz z załącznikami w tym:

  • Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe – weryfikacja.
  • Warunki udziału w postępowaniu.
  • Wykluczenia – możliwość czy obowiązek?
  • Kryteria oceny ofert – przykładowe rozwiązanie.
  • Terminy, ich rola i minimalne wymagania zawarte w ustawie Pzp.
  • Oferta i załączniki.
  • Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna.
  • Wizja lokalna i sprawdzenie dokumentów przez wykonawców.
  • Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawców czy zamawiającego w trakcie postępowania.
  • Zasady komunikacji z zamawiającym / wykonawcą.
  • Elektroniczne zamówienia – „program do zamówień publicznych”.
  • Załączniki do swz w tym druki przykładowych oświadczeń wymaganych ustawą Pzp.
  • Formalności przed zawarciem umowy.
  • Projekt umowy – niezbędne minimum – gotowy przykład.
  • Środki ochrony prawnej.
4.

Analiza treści przygotowanej swz pod kątem prowadzonego postępowania (tryb podstawowy i przetarg nieograniczony) – punkty krytyczne treści specyfikacji warunków zamówienia.

5.

Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.

6.

Panel dyskusyjny.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?