noweprzetargi.pl

Zamówienia publiczne na dokumentację projektową i roboty budowlane – nowe przesłanki wykluczenia z ustawy z 13.04.2022 r. ws. (…) przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę (…), wzorzec procedury, dokumentów i zapisów umowy.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

10.05.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Z-ca Kierownika / Uczelnia Państwowa [18-20.09.2023]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie i organizacyjnie. Prowadzący mieli wyśmienity kontakt z uczestnikami szkolenia.

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [18-20.09.2023]

Bardzo cenne i praktyczne szkolenie, przekazane w idealnej formie. Wysoki poziom wiedzy praktycznej prowadzących. Pan Jacek Jerka – perfekcyjny!!!

Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Konkretne i praktyczne podejście do omówienia przepisów ustawy. Wskazówki wykładowców bezcenne.

Kierownik / Agencja Mienia Wojskowego [18-20.09.2023]

Pełen profesjonalizm, duża wiedza, bardzo dobrze spędzony czas.

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Szkolenie pod każdym kątem udane. Wykładowcy przekazali wiedzę przydatną i świetnie rozwiązali nurtujące nas problemy z zamówień.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Aktualny stan prawny w tym omówienie:  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), ustawy z 27 listopada 2020 r. – ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275), rozporządzenia wykonawcze. Wybrane przepisy Prawa budowlanego oraz ich bezpośredni wpływ na realizację procedury zamówienia publicznego.

2.

Elektronizacja zamówień na roboty budowlane: platforma e-Zamówienia, komunikacja między zamawiającym a uczestnikami postępowania.

3.

Przygotowanie postępowania: sposób określenia nowej przesłanki wykluczenia z postępowania w dokumentach zamówienia wskazanej w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Kosztorysy; Reguły opisywania przedmiotu zamówienia – możliwe problemy. Znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia; Konsultacje rynkowe jako czynność związana z przygotowaniem postępowania; Ustalanie wartości zamówienia w praktyce. Zasady agregowania zamówień w przypadku prac projektowych, robót budowlanych i nadzorów inwestorskich; Szacowanie na potrzeby planowania a szacowanie wartości w procedurze udzielenia zamówienia; Szacowanie wartości zamówienia finansowanego z różnych źródeł; Szacowanie wartości zamówienia – ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane tego samego rodzaju na różnych obiektach, a podział zamówienia; Szacowanie wartości zamówienia w przypadku usług projektowych; Udzielania zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania; Zmiany dotyczące reguł kolizyjnych przy łączeniu lub dzieleniu różnych rodzajów zamówień; Wartość zamówienia realizowanego w częściach – określenie wartości zamówienia w przypadku unieważnienia zamówienia dla poszczególnych części.

4.

UWAGA – Obowiązek zorganizowania konkursu w celu udzielenia zamówienia na usługi projektowania.

5.

Wybór trybu.

6.

Remonty i drobne prace budowlane o wartości poniżej 130 000 złotych.

7.

Zamówienia na roboty budowlane poniżej progu unijnego – tryb podstawowy.

8.

Zamówienia na roboty budowlane powyżej progu unijnego – Przetarg Nieograniczony.

9.

Analiza Potrzeb i Wymagań.

10.

Dokument zamówienia.

11.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – informacje podstawowe. Wady w zakresie dokumentacji projektowej oraz ich konsekwencje w dalszej procedurze. Czy projektant, który udziela odpowiedzi na pytania wykonawców powinien złożyć oświadczenie z art. 56?

12.

SWZ – Warunki udziału w postępowaniu w przypadku zamówień na roboty budowlane – podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe: Zasady doboru oraz specyfika warunków udziału w postępowaniu pod kątem oceny przez Zamawiającego rzetelności i efektywności Wykonawcy; Zalecane warunki udziału w postępowaniu w nowym stanie prawnym; Możliwe błędy przy doborze warunków udziału w postępowaniu; Warunki utrudniające wolną konkurencję i skutki prawne dla dalszej procedury; Potwierdzanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji); Dobór warunków udziału w przypadku konsorcjów; Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału.

13.

Korzystanie z potencjału innego podmiotu i podwykonawstwo w praktyce: zastrzeganie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia; korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo; korzystanie przez kilku wykonawców z potencjału jednego podmiotu; wymogi formalne odnośnie zobowiązania podmiotu trzeciego – błędy; skutki prawne zaistnienia podstawy do wykluczenia podmiotu trzeciego dla oferty wykonawcy.

14.

Kryteria oceny ofert: kryteria jakościowe, kosztowe i funkcjonalne w przypadku robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz w przypadku wyboru inwestora zastępczego; kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia; kryteria dyskryminujące – w jaki sposób uniknąć ich stosowania w zamówieniach – przykłady dobrych praktyk w tym zakresie?

15.

Rażąco niska cena – badanie rażąco niskiej ceny i rażąco niskiej składowej ceny w przypadku robót budowlanych.

16.

Gwarancja i rękojmia w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane.

17.

Oferta w postępowaniu: żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu od wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną a możliwość wezwania wszystkich wykonawców do złożenia dokumentów – zasady bezpiecznego postępowania; uzupełnianie dokumentów w postępowaniu – dokumenty podlegające uzupełnieniu; terminy uzupełniania dokumentów a problematyka ich ważności; uzupełnianie dokumentów w postępowaniu bez wezwania.

18.

Prace komisji przetargowej: praca komisji przetargowej oraz dokumentowanie czynności w postępowaniu – weryfikacja podstaw wykluczenia w tym podstaw wykluczenia o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, protokół postępowania, załączniki oraz inne dokumenty istotne z punktu widzenia prowadzonej procedury.

19.

Umowa na roboty budowlane: obligatoryjne postanowienia umowne – przykłady, Obligatoryjne kary umowne, zasada waloryzacji wynagrodzenia, zabezpieczanie należytego wykonania umowy, aneksowanie umów, odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy.

20.

Realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa o roboty budowlane w kodeksie cywilnym oraz Prawie budowlanym i Ustawie PZP; dokumentowanie czynności na poszczególnych etapach realizacji umowy i nadzór nad jej realizacją; zachowanie tożsamości przedmiotu zamówienia w stosunku do oferty na etapie realizacji umowy; podwykonawstwo na etapie realizacji umowy; sytuacje sporne na etapie umowy; przesłanki rozwiązania umowy i przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego; Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w przypadku zamówień na roboty budowlane – Dyrektywa UE oraz Ustawa PZP.

21.

Raport z realizacji zamówienia w praktyce.

22.

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową w obliczu wyzwań stawianych ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zamówienia finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

23.

Środki odwoławcze w praktyce: terminy, koszty oraz wnoszenie odwołania dla zamówień poniżej progów unijnych i praktyczne konsekwencje tej zmiany.

24.

Dyskusja.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: centralny rejestr umów 2022, nowe podstawy wykluczenia, Nowe PZP szkolenie, Ogłoszenie o wykonananie umowy, Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, przeciwdziałanie agresji na Ukrainę, rejestr umów od 2022, Roboty budowlane w nowym PZP, Specyfikacja warunków zamówienia 2021 Specyfikacja warunków zamówienia Pzp Specyfikacja warunków zamówienia wzór 2021 SWZ tryb podstawowy SWZ Pzp SWZ wzór 2021, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia PZP online, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie PZP online, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie zamówienia publiczne online, Tryb podstawowy online, Zamówienia publiczne na roboty budowlane