noweprzetargi.pl

Sygnaliści – wdrożenie niezbędnej dokumentacji w jednostkach administracji publicznej – wejście w życie nowych obowiązków od 17 grudnia 2021 r.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

12.01.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

320 zł

Cena z VAT 23%:

395 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Podstawy prawne ochrony sygnalistów.

2.

Jakie podmioty muszą a jakie nie muszą wdrożyć programu ochrony sygnalistów?

3.

Odpowiedzialność za niewdrożenie programu ochrony sygnalistów.

4.

Audyt przed i powdrożeniowy.

5.

Polityka ochrony sygnalistów:

 1. zasady tworzenia polityki;
 2. elementy polityki:
 • słowniczek pojęciowy,
 • zakres stosowania polityki,
 • osoby upoważnione do dokonywania czynności w związku ze zgłoszeniem,
 • kto może być sygnalistą?
 • przyjmowanie zgłoszeń,
 • korzystanie z doradców zewnętrznych,
 • ochrona danych zgłaszającego,
 • działania następcze,
 • ochrona przeciw działaniom odwetowym wobec sygnalistów.
6.

Wdrożenie niezbędnej dokumentacji w jednostce.

7.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?