noweprzetargi.pl

Stosowanie przepisów KPA w 2022 roku z uwzględnieniem wszystkich zmian z roku 2021.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

18.01.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

320 zł

Cena z VAT 23%:

395 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Jakie przepisy K.p.a. obowiązują po 5 października 2021 r. w „starym brzmieniu”, pomimo nowelizacji związanej z wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych?

2.

Zasada pisemności i jej znaczenie a komunikacja elektroniczna w procedurze.

3.

Pozostawienie pisma bez rozpoznania skierowanego do organu „zwykłym e-mailem” – nowe obowiązki organu – jak prawidłowo przygotować informację o pozostawieniu pisma bez rozpoznania?

4.

Doręczanie do osoby fizycznej i podmiotu publicznego korespondencji w trybie K.p.a. – uwagi praktyczne w związku z wejściem w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych:

  • „nowe-stare zasady” doręczania na podstawie K.p.a.;
  • czy na podstawie art. 393p.a. można skutecznie doręczać korespondencję w trybie K.p.a.?
  • „dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.
5.

Covid-19 a K.p.a. – wpływ przepisów covidowych na praktykę stosowania K.p.a.

  • konieczność zmiany pouczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
  • możliwość rezygnacji z prawa do art. 10 K.p.a.;
  • zapoznanie się z aktami za pośrednictwem skanu dokumentów;
  • możliwość prowadzenia czynności on-line wymagających osobistego stawiennictwa;
  • wstrzymanie terminu do załatwienia sprawy;
  • obowiązki organu w związku z przekroczeniem terminu wyznaczonego stronie do dokonania czynności.
6.

Prawidłowe pouczenie o wszczęciu postępowania i jego skutki;

7.

Wznowienie postępowania administracyjnego w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE.

8.

Postępowanie nieważnościowe po zmianach.

9.

Elementy obligatoryjne decyzji administracyjnej.

10.

Zmiany w K.p.a. w związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawego (zmiana K.p.a. z dnia 30.11.2021 r.).

 

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?