noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Tryb podstawowy – opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości, SWZ i projekt umowy, badanie i ocena ofert, wybór wykonawcy i zawarcie umowy

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

19.10.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek

Adwokat, ekspert w zamówieniach publicznych, partner w kancelarii Bochenek, Kruczek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Mec. Łukasz Bochenek od wielu lat prowadzi szkolenia dla NowePrzetargi.pl. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie. Definicje ustawowe i reguły. Progi stosowania ustawy PZP.

2.

Zasady udzielania zamówień – rozszerzony katalog – zasada efektywności ekonomicznej w procedurze.

3.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – obowiązek aktualizacji rocznych planów postępowań.

4.

Regulamin zamówień publicznych do progu stosowania ustawy.

5.

Przygotowanie i realizacja postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – nowe obowiązki Zamawiającego i uprawnienia Wykonawcy:
a) TRYB PODSTAWOWY – Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym – schemat postępowania:
• Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu.
• Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy. Projekt umowy.
• Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
• Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia w toku postępowania.
• Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Postępowanie w formie elektronicznej.
• Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
• Przesłanki obligatoryjne a fakultatywne wykluczenia Wykonawcy. Kryteria oceny ofert.
• Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
• Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu. Wybór oferty po terminie związania. Oferty dodatkowe.
• Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia. Unieważnienie postępowania – przesłanki.
b) Inne tryby udzielenia zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
c) Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

6.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy. Klauzule abuzywne – nowy katalog. Obligatoryjne kary umowne. Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy. Unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.

7.

Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

8.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 

 

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: mec. Łukasz Bochenek, Nowe PZP szkolenie, Opis wartości zamówienia, Przetarg nieograniczony, Szacowanie wartości zamówienia, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia PZP online, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie mec. Łukasz Bochenek, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie PZP online, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie zamówienia do 130 tys. zł, Szkolenie zamówienia publiczne online, Tryb podstawowy online