noweprzetargi.pl

Profesjonalne zajęcia dla specjalistów  ds. zamówień publicznych uwzględniające zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w roku 2024 w tym sporządzanie ogłoszeń na e-Notices2.

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

24.04.2024 - 25.04.2024 (za 12 dni)

Czas Trwania:

2 dni
12 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

990 zł

Cena z VAT 23%:

1220 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Z-ca Kierownika / Uczelnia Państwowa [18-20.09.2023]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie i organizacyjnie. Prowadzący mieli wyśmienity kontakt z uczestnikami szkolenia.

Samodzielne Stanowisko ds. zamówień publicznych / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [18-20.09.2023]

Bardzo cenne i praktyczne szkolenie, przekazane w idealnej formie. Wysoki poziom wiedzy praktycznej prowadzących. Pan Jacek Jerka – perfekcyjny!!!

Specjalista / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Konkretne i praktyczne podejście do omówienia przepisów ustawy. Wskazówki wykładowców bezcenne.

Kierownik / Agencja Mienia Wojskowego [18-20.09.2023]

Pełen profesjonalizm, duża wiedza, bardzo dobrze spędzony czas.

Samodzielny Referent / Wojskowy Oddział Gospodarczy [18-20.09.2023]

Szkolenie pod każdym kątem udane. Wykładowcy przekazali wiedzę przydatną i świetnie rozwiązali nurtujące nas problemy z zamówień.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

Zachęcamy do udziału w profesjonalnych zajęciach dla specjalistów ds. zamówień publicznych, skierowanych do wszystkich, którzy chcą być krokiem przed innymi w dynamicznym środowisku zamówień publicznych w roku 2024!

Rok 2024 przynosi ze sobą nowe wyzwania i zmiany w prawie zamówień publicznych, które wymagają szczególnej uwagi. Nasze szkolenie zostało zaprojektowane, aby dostarczyć nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych narzędzi niezbędnych do skutecznego działania w świetle najnowszych regulacji.

Podczas zajęć skupimy się na kluczowych zagadnieniach, które wyróżniają się w roku 2024. Będziemy analizować najnowsze wytyczne, omawiać praktyki i dzielić się sprawdzonymi strategiami dostosowanymi do zmieniającego się środowiska zamówień publicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

BLOK: Wprowadzenie do zamówień publicznych

Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące zamówień publicznych. Nowe progi udzielania zamówień.

Pojęcia w zamówieniach publicznych – bieżące problemy z wykładnią i interpretacją zapisów Ustawy PZP oraz Dyrektyw UE.

Procedury udzielania zamówień publicznych – właściwy dobór procedury w zależności od przedmiotu zamówienia, czasu, terminy realizacji oraz sytuacji na rynku. Metody weryfikacji trafności podejmowanych decyzji w tym zakresie.

Aktualne trendy w zakresie zamówień publicznych.

 

2.

BLOK: Zagadnienia szczególnie problemowe w roku 2024

    Dostępność i równość w zamówieniach publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia w tym analiza w oparciu najnowsze orzeczenia w zakresie:

 • zasad sporządzania
 • warunków użycia nazw własnych
 • przedmiotowych środków dowodowych – jak je opisywać i jak weryfikować – CASE STUDY
 • uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – CASE STUDE
 • wymaganie w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Stosowanie formularzy do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE po nowemu.

Szacowanie wartości Zamówienia w oparciu najnowsze opinie i interpretacje:

 • dostawy
 • usługi w tym usługi sporządzania dokumentacji projektowej
 • roboty budowlane
 • szacowanie zamówień dofinansowanych.

Współpraca z podwykonawcami w zamówieniach publicznych.

Ocena zobowiązania podmiotu trzeciego.

Cyfryzacja w zamówieniach publicznych.

 

3.

BLOK: Przygotowanie dokumentów przetargowych

Analiza wymagań zamawiającego w tym:

 • zasady, proporcjonalność, ocena warunków udziału w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert w tym:

 • rodzaje kryteriów
 • subiektywne kryteria pozacenowe
 • poprawne ustalenie wagi kryteriów pozacenowych
 • kiedy właściwym jest stosowania kryterium ceny 100%.

Sposoby udostępniania dokumentacji przetargowej.

Błędy i nieprawidłowości w dokumentacji przetargowej.

4.

BLOK: Ocena ofert i wybór wykonawcy

Kryteria oceny ofert – pozornie mało istotne błędy w doborze kryteriów.

Analiza i porównanie ofert w tym:

 • Poprawianie omyłek w ofertach- oczywiste omyłki – kwalifikowanie omyłki jako oczywistej – inne omyłki – zasady poprawiania.
 • Rażąco niska cena – zasady wzywania do wyjaśnień – treść wezwania – ocena wyjaśnień.

Negocjacje z wykonawcami.

Wybrane przesłanki odrzucenia ofert – aktualne orzecznictwo KIO.

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy.

Weryfikacja kwalifikacji wykonawcy.

5.

BLOK:  Unieważnienie postępowania w praktyce. Kiedy zmiana przedmiotu zamówienia skutkuje unieważnieniem postępowania – przykłady.

6.

BLOK: Zawieranie i realizacja umowy

Wymagania formalne umowy.

Ochrona prawna zamawiającego i wykonawcy w tym:

 • klauzule abuzywne
 • waloryzacja wynagrodzenia na podstawie przepisów PZP i specustawy
 • zmiana umowy
 • odstąpienie od umowy
 • umowna regulacja podwykonawstwa

Procedura odbioru zamówienia.

Rozwiązywanie sporów i problemów w trakcie realizacji umowy w tym:

 • Odstąpienie od umowy – kodeksowe prawo odstąpienia – zapisy umów dotyczących odstąpienia.
7.

BLOK: Warsztaty praktyczne prowadzone w oparciu o aktualne stany faktyczne.

Analiza przypadków problemowych w zamówieniach publicznych.

Przygotowanie dokumentów przetargowych.

Ocena ofert i wybór wykonawcy.

Tajemnica przedsiębiorstwa w tym:

 • uzasadnienie tajemnicy
 • jakie Zamawiający musi podejmować czynności w przypadku wadliwego zastrzeżenia przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zawieranie umowy i jej realizacja.

8.

BLOK: Środki ochrony prawnej – scenariusze postępowań po wpłynięciu odwołania. Analiza ciekawych przypadków procesowych.

9.

BLOK Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: eNotices, eNotices2, Jacek Jerka, Nowe PZP szkolenie, ogłoszenie o zakończeniu postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, Przetarg nieograniczony, Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, Przetarg nieograniczony szkolenie, Przetargi na roboty budowlane, Roboty budowlane w nowym PZP, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia PZP online, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie Jacek Jerka, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie PZP online, Szkolenie roboty budowlane w PZP, Szkolenie zamówienia publiczne online, Tryb podstawowy online, Umowa o wykonanie zamówienia publicznego, Umowa w sprawie zamówienia publicznego, umowa w zamówieniach publicznych, Zamówienia publiczne na roboty budowlane