noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

24.09.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

360 zł

Cena z VAT 23%:

450 zł

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek

Adwokat, ekspert w zamówieniach publicznych, partner w kancelarii Bochenek, Kruczek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Mec. Łukasz Bochenek od wielu lat prowadzi szkolenia dla NowePrzetargi.pl. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA – większa odpowiedzialność i obowiązki komórek merytorycznych.

 

 • Elektronizacja zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sprawozdawczości. Platforma e-zamówienia nowe funkcjonalności.
 • Plan postępowania o udzielenie zamówienia czy plan zamówień – różnice w obowiązkowych czynnościach – zamieszczanie, aktualizowanie.    
 • Zamówienia do 130 tys. zł – o czym warto wiedzieć, by zrealizować zamówienie z przestrzeganiem obowiązujących zasad.                               
 • Szacowanie wartości zamówienia – modyfikacja utartych wzorców:
 • Zamówienia mieszane – ich wpływ na ustalenie wartości.
 • Zamówienia podzielone na części z uwzględnieniem rodzaju zamówienia (RB, D, U )– kiedy obowiązkowa agregacja zamówień.
 • Różne źródła finansowania – jak uwzględniać w planie, gdy nie jest jeszcze podpisana umowa na dofinansowanie np. z projektu UE.
 • Zamówienia powtórzeniowe z art. 214 ust. 1 pkt 7 – czy warto przewidywać?
 • Zamówienia dla kilku jednostek a jedno źródło finansowania. Zamówienia jednostek z odrębnością finansową.
 • Zasady udzielenia zamówień nieplanowanych.
 • Powody nie podzielenia zamówienia na części.
 • Opis przedmiotu zamówienia – w jakich sytuacjach można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, równoważność.
 • Co to są podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – zasady i forma uzupełnienia.
 • Wykluczenie z postępowania – zmiany.
 • Warunki udziału w postępowaniu – proporcjonalność, czego warunki mogą dotyczyć, w jaki sposób wykonawca potwierdza, że warunek spełnia:
 • Trzy możliwości wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku udziału – co należy uwzględnić w dokumentach zamówienia.
 • Podmiotowe środki dowodowe – możliwości weryfikacji spełnienia warunku udziału – przykład warunku doświadczenia w RB z wskazaniem na możliwości zamawiającego co do sposobu weryfikacji warunku.
 • Kryteria oceny ofert – ustalenie kryteriów w kontekście maksymalnej wagi ceny 60% a wpływ na wynik postępowania. Kryteria środowiskowe jako związek z zasadą efektywności ekonomicznej – wpływ na obowiązek zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy.
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego.
2.

WZORCOWE PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – najczęstsze błędy i nieprawidłowości:

 

 • Komisja przetargowa – powołanie, skład, obowiązki, oświadczenia, w tym termin na ich składanie. Decyzja o wadium – gdy zamawiający żąda – co należy wiedzieć.
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) – zależność od wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia – wymagany zakres informacyjny.
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy – obligatoryjna i fakultatywna – decyzje zamawiającego, w tym prawo do weryfikacji poprzez możliwość żądania podmiotowych środków dowodowych.
 • Ogłoszenia – krótka charakterystyka z uwzględnieniem praktycznego wskazania na platformie e-zamówienia.
 • Negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, partnerstwo innowacyjne – lex specialis w postępowaniach poniżej progu unijnego.
 • Praktyczny przebieg procedury udzielenie zamówienia poniżej i powyżej progów unijnych.
 • Zamówienia na usługi społeczne po nowemu – weryfikacja przyjętych rozwiązań.
 • Wadium – kwota, zasady wnoszenia, zwrot.
 • Środki ochrony prawnej wykonawcy w postępowaniach poniżej powyżej progu unijnego;
 • Termin na wniesienie odwołania – ogłoszenia, SWZ, czynności w postępowaniu, czynności wyboru oferty, odrzucenia oferty wykonawcy
 • Obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „kopii” odwołania. Decyzje, jakie może podjąć w odniesieniu do zwartych zarzutów oraz skutki tych decyzji
 • Uwzględnienie, oddalenie odwołania, umorzenie – postanowienie – co to oznacza, kiedy występuje
 • Skarga – sąd zamówień publicznych
 • Wysokość wpisu, proporcjonalność obciążenia kosztami.
3.

Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?