noweprzetargi.pl

Przepisy KPA w praktyce ośrodka pomocy społecznej – jak wyeliminować błędy popełniane przy wydawaniu decyzji administracyjnych?

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

25.03.2022

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowe - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

320 zł

Cena z VAT 23%:

395 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Doręczanie korespondencji elektronicznej do osoby fizycznej – nowe „stare zasady”:

 • stosowanie przepisów K.p.a. w dotychczasowym brzmieniu (przed. 05.10.2021 r.) w przypadku doręczeń do osób fizycznych;
 • zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem publicznym (nowa zasada pisemności oraz nowe brzmienie art. 63 k.p.a.);
 • pozostawienie pisma skierowanego zwykłym mailem do organu bez rozpoznania – obowiązki organu;
 • pouczenia o nowych zasadach komunikacji elektronicznej w przypadku pozostawienia pisma bez rozpoznania.
2.

Nowe zasady doręczania:

 • obowiązek doręczania na adres do doręczeń;
 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • doręczenie z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
3.

„Dowód otrzymania” a „chwila doręczenia lub wpłynięcia korespondencji”.

4.

393K.p.a. po zmianach – czy można skutecznie doręczać korespondencję w tym trybie?

5.

Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń – z perspektywy organu administracji publicznej:

 • kto będzie mógł a kto będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
 • skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych;
 • administrator skrzynki do doręczeń elektronicznych;
 • zarządzanie skrzynką doręczeń.
6.

Baza adresów elektronicznych:

 • dane przetwarzane w bazie adresów elektronicznych;
 • sposoby wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych;
 • skutki prawne wpisu do bazy adresów elektronicznych;
 • na jaki okres dokonuje się wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych?

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?