noweprzetargi.pl

E-administracja (w tym e-doręczenia) w praktyce. Szkolenie systematyzujące wiedzę oraz przygotowujące do wejścia w życie nowych rozwiązań.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Marcin Adamczyk

Termin:

27.04.2023

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

mec. Marcin Adamczyk

mec. Marcin Adamczyk

Radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji). Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”. Jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mec. Adamczyk jest autorem i współautorem dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Jest Trenerem i z zakresu procedury administracyjnej oraz tematyki pokrewnej (RODO, informacja publiczna). Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Ceniony za ciekawy a jednocześnie bardzo konkretny styl prowadzenia zajęć, znany z przejrzystych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania. W chwili obecnej jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu procedury administracyjnej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej, poszczególnych elementów KPA oraz RODO.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Geneza E-administracji i bezpieczeństwo E-administracji.

 

2.

Nowa zasada pisemności i jej konsekwencje:

 1. załatwianie sprawy „bez człowieka”;
 2. załatwianie sprawy on-line;
 3. rodzaje podpisów elektronicznych i ich prawne aspekty (w tym zasady podpisywania pism kierowanych do organów administracji w trybie k.p.a. a zasady uwierzytelniania pism wynikające z przepisów materialno-prawnych).
3.

Zasady składania podań utrwalonych w postaci elektronicznej:

 1. podanie utrwalone w postaci elektronicznej a dokument elektroniczny (kierunki zmian w prawie np. ochrona przyrody, prawo o aktach stanu cywilnego);
 2. czy należy podpisywać załączniki składane przez e-PUAP czy tylko pismo główne?
4.

Doręczenia elektroniczne po zmianach:

 1. „stare” czy „nowe zasady” doręczeń – które przepisy obowiązują i dlaczego?
 2. nowa siatka pojęciowa (dokument doręczenia);
 3. hierarchia doręczeń: publiczna usługa rejestrowanego doręczenie elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa, wyjątki od doręczenia elektronicznego.
 4. adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych i konsekwencje jego wpisania do bazy;
 5. jak należy doręczać korespondencję, jeśli nowy adres do dręczeń już jednostka posiada – na ten adres czy przez e-PUAP?
 6. kto powinien być „administratorem skrzynki do doręczeń”?
5.

Doręczenie wydruku pisma uzyskanego z systemu teleinformatycznego – kiedy i po co to robimy?

 

6.

Ustalenie dnia doręczenia korespondencji elektronicznej.

7.

Dyskusja

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?