noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Procedura udzielenia zamówienia publicznego od A do Z

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

28.10.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

BLOK  – Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań

 1. Najważniejsze zmiany w zamówieniach poniżej progów unijnych według nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.
 2. Akty prawne wpływające na przygotowanie, prowadzenie i realizację zamówienia publicznego.
 3. Stan epidemii – wpływ na przygotowanie, prowadzenie i realizację zamówień publicznych.
2.

BLOK – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Wartość zamówienia.
 • Planowanie zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień do 130 000 zł, w tym ustalenie wartości zamówień nowych (nieplanowanych), które pojawią się w trakcie roku.
 • Prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia.
 • Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień w przypadku usług, dostaw.
 1. Przedmiot zamówienia.
 • Zasady budowy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 • Możliwości dokonania zakupu zgodnego z wymaganiami jakościowymi i funkcjonalnymi Zamawiającego.
 • Kryteria równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi.
 1. Wymagania dotyczące przygotowania do postępowania.
 • Aspekty społeczne w zamówieniach.
 • Warunki udziału.
 • Tryb postępowania.
 • Inne – zależne od przedmiotu zamówienia, wartości oraz trybu postępowania.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej progów unijnych – podstawowe wymagania. Schemat postępowania dla procedury podstawowej.
 2. Przygotowanie SWZ w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1).
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Wykluczenia
 • Kryteria oceny ofert (w tym głównie pozacenowe).
 • Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia.
 1. Elektronizacja zamówień.
 • Definicje i wymagania.
 • Zasada pisemności.
 • Komunikacja w zamówieniach publicznych.
 • Wymagania użycia podpisu elektronicznego
 • Podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty – różnice, możliwość zastosowania, weryfikacja.
3.

BLOK – Umowy – realizacja i kontrola

 1. Umowa w zamówieniach publicznych według nowego stanu prawnego.
 • Zmiany w umowach, obowiązki w trakcie realizacji umowy, egzekwowanie kar umownych.
 • Odbiór przedmiotu zamówienia.
 • Raport dotyczący realizacji umowy.
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy – w tym „sprawozdanie” z realizacji umowy.
 1. Kontrola udzielania zamówień publicznych – audyt postępowania.
 • Zestawienie nieprawidłowości na etapie przygotowania do postępowania.
 • Zestawienie nieprawidłowości na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zestawienie nieprawidłowości na etapie realizacji umowy i jej wykonania.
4.

BLOK – Panel dyskusyjny.

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?