noweprzetargi.pl

Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane kompleksowo krok po kroku – wyjaśnienie sprzeczności interpretacyjnych

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

31.05.2022 - 01.06.2022

Czas Trwania:

2 dni
Szkolenie trwa od 8:30 do 14:30

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena z VAT 23%:

1100 zł

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać.

Piotr Sperczyński to praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 28 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Inspektor / Sąd Rejonowy [2-3.11.2021]

Bardzo rozległa tematyka ujęta konkretnie, ściśle tematycznie. Prowadzący w pełni stara się przekazać informację w możliwie przystępny i zrozumiały sposób.

Podinspektor / Urząd Miejski [2-3.11.2021]

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, pozwalający w przystępny sposób pozyskać wiedzę. Prowadzący ma dobry kontakt z uczestnikami, sposób prowadzenia szkolenia rewelacyjny.

Główny Specjalista / Instytut [2-3.11.2021]

Szkolenie merytoryczne, rzeczowe i uwrażliwiające na problemy praktyczne pojawiające się w pracy.

Z-ca Dyrektora / Dom Pomocy Społecznej [2-3.11.2021]

Szkolenie na wysokim poziomie i dobrze przygotowane merytorycznie.

Kierownik / Dom Pomocy Społecznej [2-3.11.2021]

Szkolenie merytoryczne i organizacyjnie przygotowane na wysokim poziomie.

Podinspektor / Urząd Gminy [27.10.2021]

Szkolenie przeprowadzone w bardzo profesjonalny i interesujący sposób.

Inspektor / Urząd Gminy [27.10.2021]

Szkolenie merytoryczne i super organizacja.

Inspektor / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [27.10.2021]

Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia, panel dyskusyjny, przykłady praktyczne.

Kierownik / Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [26.10.2021]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Szczerze mogę polecić świetnego prowadzącego oraz organizatora.

Specjalista / Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska [26.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne, wyspecjalizowane na 6!

Starszy Specjalista / Politechnika [26.10.2021]

Jak zawsze profesjonalnie, szeroka wiedza osoby szkolącej, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.

Starszy Specjalista / Politechnika [26.10.2021]

Korzystam regularnie ze szkoleń prowadzonych przez Pana Piotra Sperczyńskiego. Jak zawsze prowadzenie perfekcyjne i merytoryczne.

Inspektor / Ośrodek Pomocy Społecznej [19.10.2021]

Organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca bardzo jasno wyjaśnia zagadnienia z zakresu zamówień publicznych. Posiada wiedzę na wysokim poziomie.

Referent / Urząd Gminy [19.10.2021]

Bardzo profesjonalne szkolenie. Ciekawe przykłady, miła atmosfera, możliwość zadawania pytań.

Podinspektor / Urząd Miasta [19.10.2021]

Szkolenie z Panem Piotrem jak zawsze na wysokim poziomie, z nutką dreszczyku i anegdot z życia zamówień publicznych. Kolejne szkolenie bardzo przydatne do pracy na stanowisku zamówień publicznych.

Specjalista / Rejonowy Zarząd Infrastruktury [19.10.2021]

Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Zakres merytoryczny przekazany w bardzo przystępny sposób.

Kierownik / Centrum Edukacji [06.10.2021]

Szkolenie bardzo przydatne, bardzo dobrze przygotowane szczególnie od strony praktycznej.

Inspektor / Urząd Gminy [06.10.2021]

Rzetelnie przekazana wiedza, praktyczne wskazówki.

Specjalista / Uczelnia [06.10.2021]

Szkolenie na wysokim poziomie. Wiedza przekazywana w sposób ciekawy i interesujący. Wysoki poziom merytoryczny prowadzącego.

Specjalista / Zakład Karny [06.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe i ciekawie prowadzone. Wybór tematów odpowiedni.

Referent / Urząd Gminy [01.10.2021]

Wszystko bardzo dobrze, brak zastrzeżeń.

Specjalista / Nadleśnictwo [01.10.2021]

Szkolenie było merytoryczne i dobrze przygotowane. Materiały szkoleniowe przydatne.

Kierownik / Urząd Miasta i Gminy [01.10.2021]

Cenne informacje merytoryczne i praktyczne.

Kierownik / Zespół Szkół [20.08.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne. Dobry przekaz wiedzy.

Referent / Urząd Gminy [20.08.2021]

Bardzo dobre szkolenie, przydatne materiały i rzetelny prowadzący.

Referent / Ogród Zoologiczny [20.08.2021]

Szkolenie bardzo wartościowe. Informacje przekazane w sposób zrozumiały i wyczerpujący.

Inspektor / Szpital [20.08.2021]

Świetnie przeprowadzone szkolenie. Bardzo przydatne informacje i porady.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [20.08.2021]

Szkolenie jest praktyczne. Jasno omówione kolejne etapy realizacji zamówień publicznych.

Pracownik zamówień publicznych / Stacja Pogotowia Ratunkowego [20.08.2021]

Bardzo dużo przydatnych informacji przedstawionych w prosty i zrozumiały sposób.

Kierownik / Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie [20.08.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe z dużą ilością informacji i z bardzo dobrze przygotowanym prowadzącym.

Referent / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [19.08.2021]

Szkolenie uwzględniające potrzeby i oczekiwania uczestnika. Zawiera bogaty zakres tematyczny.

Kierownik / Urząd Marszałkowski [19.08.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne. Wykładowca znakomicie przygotowany.

Specjalista / Nadleśnictwo [19.08.2021]

Tematyka szkolenia dobrze wprowadziła w nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [19.08.2021]

Szkolenie pomocne, rozjaśniające wiele zagadnień.

Główny Specjalista / Sąd Apelacyjny [19.08.2021]

Szkolenie oceniam na wysokim poziomie. Wiedza teoretyczna poparta przykładami praktycznymi.

Kierownik / Powiatowy Zarząd Dróg [19.08.2021]

Szkolenie konkretne i rzeczowe. Teoria poparta praktyką z doświadczeniem.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [19.08.2021]

Szkolenie bardzo pomocne i merytoryczne. Przekazanych zostało wiele informacji.

Specjalista / Technikum Leśne [04.08.2021]

Wykładowca bardzo dobrze wyjaśnia i przedstawia tematykę zamówień publicznych od A do Z. Satysfakcjonująco udziela odpowiedzi na zadawane pytania, przytacza różne rozwiązania rożnych sytuacji, dzięki którym można wyciągnąć własne wnioski.

Sekretarz / Nadleśnictwo [04.08.2021]

Wykładowca rzeczowo przedstawił i omówił poruszane zagadnienia.

Podinspektor / Starostwo Powiatowe [04.08.2021]

Wiedza oraz praktyczne wskazówki w zakresie tematu szkolenia przedstawione bardzo przystępnie. Atmosfera na szkoleniu sprzyja przyswajaniu wiadomości.

Specjalista / Urząd Gminy [04.08.2021]

Szkolenie w pełni uzupełnia wiedzę uczestnika w zakresie określonym przez harmonogram.

Kierownik / Szpital Wojewódzki [04.08.2021]

Kompetentny prowadzący i bardzo dobre materiały.

Intendent / Technikum Leśne [04.08.2021]

Szkolenie bardzo przydatne. Zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty.

Starszy Inspektor / Dom Pomocy Społecznej [04.08.2021]

Bardzo dużo praktycznych informacji i wskazówek do tematyki zamówień publicznych.

Specjalista / Szpital Kliniczny [26.07.2021]

Dużo istotnych zagadnień przekazanych w skondensowanej formie. Ciekawy i przejrzyście przeprowadzony wykład.

Z-ca Dyrektora / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [26.07.2021]

Szkolenie bardzo przydatne w praktyce. Bardzo dobrze przygotowane.

Inspektor / Związek Międzygminny [26.07.2021]

Szkolenie rzeczowe, poruszane zagadnienia trafione i wyczerpująco omawiane.

Specjalista / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [26.07.2021]

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny ze szczególnym wskazaniem aspektów praktycznych w zamówieniach publicznych.

Inspektor / Związek Międzygminny [26.07.2021]

Szkolenie rzeczowe, poruszane zagadnienia trafione i wyczerpująco omawiane.

Starszy Specjalista / Ośrodek Ruchu Drogowego [1-2.07.2021]

Szkolenie bardzo dobre i merytoryczne. Osoba wykładowcy bezcenna.

Podinspektor / Urząd Gminy [1-2.07.2021]

Szkolenie na zdecydowanie wysokim poziomie, a poziom przekazywanej wiedzy prowadzącego jest bezkonkurencyjny.

Sekretarz / Urząd Gminy [2021.07.20]

Bardzo przydatne szkolenie z uwagi na praktyczne podejście do tematu.

Specjalista / Towarzystwo Budownictwa Społecznego [2021.07.20]

Szkolenie merytoryczne, profesjonalnie przygotowane, profesjonalny i przekonywujący wykładowca, zapewnione materiały szkoleniowe.

Inspektor / Ośrodek Pomocy Społecznej [2021.07.15]

Dużo informacji. Profesjonalizm i duże doświadczenie prowadzącego.

Kierownik Referatu / Urząd Gminy [2021.07.15]

Praktyczna wiedza na praktycznych przykładach. Kompetentna wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Asystent / Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna [2021.07.15]

Bardzo przydatne szkolenie. Wszystko OK!

Specjalista / Urząd Gminy [2021.07.13-14]

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Wszystko bardzo dobrze przygotowane.

Inspektor / Urząd Gminy [2021.07.13-14]

Szkolenie bardzo przydatne, potrzebne. Takie jak powinno być – w punkt!

Główny Specjalista / Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego [2021.07.13-14]

Profesjonalny wykładowca. Bardzo dobra organizacja oraz materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [2021.07.13-14]

Dużo nowych informacji, świetnie i w sposób przejrzysty wyjaśnionych.

Inspektor / Urząd Miasta [2021.07.13-14]

Fachowo i merytorycznie, na najwyższym poziomie.

Główny Specjalista / Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego [2021.07.13-14]

Bardzo dobry prowadzący. Świetna atmosfera szkolenia.

Kierownik / Starostwo Powiatowe [2021.06.30]

Bardzo rzetelnie zrealizowane szkolenie. Ogromna wiedza wykładowcy przekazana w sposób bardzo przystępny.

Inspektor / Urząd Gminy [2021.06.30]

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane i prowadzone i niezbędne w codziennej pracy.

Pomoc administracyjna / Zarząd Dróg Powiatowych [2021.06.30]

Profesjonalne podejście do tematyki. Przyjazna atmosfera przeprowadzonego szkolenia.

Inspektor / Starostwo Powiatowe [2021.06.30]

Szkolenie owocne i rozwiewające szereg wątpliwości.

Dyrektor / Zespół Szkół [2021.06.30]

Szkolenie bardzo treściwe.

Specjalista ds. zamówień publicznych / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2021.06.28]

Szkolenie profesjonalne. Przekazana wiedza dotycząca nowych przepisów bardzo rozbudowana i szeroko przedstawiona.

Główny Specjalista / Urząd Miejski [2021.06.28]

Szkolenie wyczerpujące temat, możliwość zadawania pytań i merytoryczne odpowiedzi prowadzącego.

Specjalista ds. zamówień publicznych / Firma prywatna [2021.06.28]

Szkolenie bardzo pomocne, które rozwiało wszelkie wątpliwości i zagadnienia.

Referent / Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego [2021.06.28]

Organizacja szkolenia na bardzo dobrym poziomie. Prowadzący kompetentny z ogromną wiedzą – umiejący ją przekazać.

Naczelnik / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2021.06.28]

Szkolenie jak zawsze przydatne, profesjonalnie przeprowadzone i dobrze przygotowane organizacyjnie.

Specjalista / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2021.06.18]

Szkolenie bardzo ciekawe, dużo przydatnych informacji.

Specjalista / Firma prywatna [2021.06.18]

Doskonała aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy na temat zamówień.

Specjalista / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2021.06.18]

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie.

Starszy Specjalista / Powiatowy Zarząd Dróg [2021.06.18]

Szkolenie kompleksowe i bardzo przydatne.

Inspektor / Urząd Gminy [2021.06.17]

Bardzo przydatne i praktyczne szkolenie. Pełen profesjonalizm prowadzącego.

Specjalista / Politechnika [2021.06.17]

Profesjonalne podejście Wykładowcy do omawianych zagadnień. Praktyczna przydatność poruszanych tematów.

Specjalista / Agencja Samorządowa [2021.06.17]

Dużo konkretnej wiedzy. Doskonale przygotowany prowadzący.

Kierownik / Instytu Biologii Ssaków [2020.07.16-17]

Szkolenie zostało przygotowane bardzo profesjonalnie. Materiały przemyślane bardzo starannie.

Inspektor / Urząd Gminy [2020.07.16-17]

Przekaz informacji i atmosfera na 6!

Nadleśniczy / Nadleśnictwo [2020.07.16-17]

Bardzo dobrze przekazywane najważniejsze aspekty i zagadnienia tematu szkolenia.

Kierownik / Instytu Biologii Ssaków [2020.07.16-17]

Szkolenie zostało przygotowane bardzo profesjonalnie. Materiały przemyślane bardzo starannie.

Inspektor / Urząd Gminy [2020.07.16-17]

Przekaz informacji i atmosfera na 6!

Nadleśniczy / Nadleśnictwo [2020.07.16-17]

Bardzo dobrze przekazywane najważniejsze aspekty i zagadnienia tematu szkolenia.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Przypomnienie podstaw prawnych – zestawienie regulacji, które powinien znać zamawiający. Zestawienie zmian wprowadzonych do systemu zamówień publicznych w ostatnich miesiącach.

 • Wykluczenie wykonawców – „Ukraina”.
 • Zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy pzp „Ukraina”.
 • Zmiany związane z robotami budowlanymi.
 • Wyżywienie dzieci – oświata.
 • Rejestr umów- jednostki sektora finansów publicznych.
 • Aktualizacja sprawozdania z udzielonych zamówień w roku 2021.
2.

Strona organizacyjna konieczna do sprawnego przeprowadzenia postępowania.

 • Rozwiązania organizacyjne – regulaminy i komisja przetargowa.
 • Strona informatyczna – zestawienie wymagań i obowiązków.
 • Zasady komunikacji z wykonawcami i strony internetowe.
 • Gdzie szukać informacji, gdy powstanie problem / sytuacja awaryjna w postępowaniu czy realizacji umowy – lista ratunkowa.
 • Lista sprawdzająca – możliwe błędy i konsekwencje na tym etapie przygotowania postępowania.
3.

Przygotowanie do postępowania objętego przepisami ustawy pzp w tym SWZ.

 • Opis przedmiotu zamówienia i wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowania. Punkty krytyczne i schemat weryfikacji w przypadku przygotowania opisu przedmiotu przez inne osoby lub podmioty zewnętrzne.
 • Warunki udziału w postępowaniu. Połączenie warunków udziału z wymaganiami w trakcie realizacji umowy. Podwykonawstwo oraz udostępnienie zasobów przez inny podmiot. Podmiotowe środki dowodowe.
 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Budowa katalogu przypadków wykluczenia i wymaganych dokumentów podmiotowych.
 • Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami w procedurach zamówień publicznych. Punkty krytyczne – oprogramowanie dla zamówień publicznych. Na co zwrócić uwagę?
 • Kiedy wymagać i na jakie elementy zwrócić uwagę w zapisach SWZ.
 • Kryteria oceny ofert. Budowa, opis i ograniczenia 60% kryterium ceny. Kiedy istnieje możliwość wprowadzenia ceny 100%?
 • Cena oferty. Zasady wyliczenia i wpływ na przygotowany projekt umowy.
 • Elementy kluczowe i powiązanie projektu umowy z zapisami SWZ w zakresie warunków udziału, kryteriów oceny ofert, terminu wykonania, kar umownych, podwykonawstwa. Zmiana umowy i waloryzacja.
 • Załączniki do SWZ – ich wpływ na prowadzenie postępowania i realizację umowy.
 • Przykładowa treść SWZ z załącznikami i podpowiedzią w danym segmencie wymagań.
 • Gdzie często popełniamy błędy przygotowując SWZ – lista sprawdzająca dla kontrolujących zamówienia publiczne. Konsekwencje. Tezy wyroków i opinie UZP.
4.

Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu.

 • Powiązanie ogłoszenia o zamówieniu z treścią SWZ.
 • Wymagania dotyczące ogłoszeń.
 • Druk ogłoszenia o zamówieniu – na co zwrócić uwagę?
 • Lista sprawdzająca – kontrola i nieprawidłowości. Opinie.
5.

Wszczęcie postępowania, pytania i odpowiedzi.

 • Ogłoszenie o zamówieniu – dokumentowanie czynności wszczęcia.
 • Wzmocnienie konkurencyjności w postępowaniu.
 • Protokół prowadzony w toku postępowania. Wzór i zasady jego wypełnienia.
 • Etapy jawności postępowania i dokumentów. Tajemnica przedsiębiorstwa.
 • Pytania do SWZ, żądanie wyjaśnień oraz próby zmiany SWZ przez wykonawców.
 • Przykładowe dokumenty, którymi powinien dysponować zamawiający na tym etapie procedury.
 • Terminy wskazane w ustawie pzp oraz w SWZ.
 • Oświadczenia na tym etapie postępowania – przykład.
 • Komisja przetargowa i zakres zadań i obowiązków poszczególnych członków.
 • Przygotowanie kalendarza procedury i realizacji umowy. Przykładowe rozwiązanie.
 • Lista sprawdzająca – pakiet możliwych błędów i naruszenia przepisów prawa. Konsekwencje. Tezy wyroków i opinie UZP.
6.

Złożenie ofert i czynności związane z ich badaniem i oceną.

 • Procedura otwarcia ofert i udokumentowanie czynności.
 • Komisja przetargowa i zakres zadań i obowiązków poszczególnych członków.
 • Badanie i ocena ofert: Złożone dokumenty przez wykonawcę w ofercie. Podział rodzajowy w rozumieniu ustawy pzp; Podstawy do odrzucenia oferty; Poprawa omyłek „oczywistych lub nieistotnych”; „Rażąco niska …” – czy zawsze wymagane jest żądanie wyjaśnień? Żądanie wyjaśnień; Żądanie uzupełnienia lub poprawy; Żądanie dokumentów i oświadczeń na etapie badania i oceny ofert; Przykładowe dokumenty i oświadczenia którymi powinien dysponować zamawiający na tym etapie postępowania.
 • Kryteria oceny ofert – zasady punktacji. Oferta najkorzystniejsza.
 • Wymagania dodatkowe.
 • Lista sprawdzająca – zestawienie możliwych błędów i nieprawidłowości. Konsekwencje. Tezy wyroków i opinie UZP.
7.

Unieważnienie postępowania na każdym etapie procedury.

 • Podstawa prawna do unieważnienia. Obowiązek czy możliwość?
 • Przykładowe okoliczności i dokumentacja.
 • Wymagane czynności.
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania.
 • Unieważnienie postępowania – negatywne skutki.
 • Lista sprawdzająca. Konsekwencje. Tezy wyroków i opinie UZP.
8.

Wybór oferty najkorzystniejszej i czynności związane z zawarciem umowy.

 • Strona organizacyjna.
 • Dokumentowanie czynności – przykładowe rozwiązania.
 • Zawiadomienie o wyborze / informacja na stronie internetowej.
 • Wymagania formalne przed zawarciem umowy.
 • Rezygnacja wykonawcy z zawarcia umowy – konsekwencje.
 • Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania.
 • Lista sprawdzająca. Konsekwencje. Tezy wyroków i opinie UZP.
9.

Realizacja umowy i jej wykonanie.

 • Nadzór nad realizacją zamówienia publicznego – strona organizacyjna.
 • Wymagania wynikające z ustawy pzp dotyczące umowy.
 • Raport z realizacji umowy. Możliwość lub obowiązek? Przykładowe rozwiązanie.
 • Zmiany do umowy – aneksy. Kiedy można, a w jakich przypadkach jest to zabronione?
 • Zmiany w umowie – przykładowe rozwiązania zgodne z przepisami prawa.
 • Zmiany w umowie – naruszenie przepisów.
 • Wykonanie umowy – ogłoszenie o wykonaniu. Informacje i punkty kluczowe.
 • Lista sprawdzająca na tym etapie procedury realizacji umowy. Konsekwencje. Tezy wyroków i opinie UZP.
10.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 

 

 

UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?
Tagi: Nowe PZP szkolenie, Piotr Sperczyński, Roboty budowlane w nowym PZP, Szkolenia nowe PZP online, Szkolenia Piotr Sperczyński, Szkolenia PZP online, szkolenia zamówienia publiczne dla początkujących online, Szkolenia zamówienia publiczne online, Szkolenie Nowa Ustawa PZP, Szkolenie nowe PZP online, Szkolenie Piotr Sperczyński, Szkolenie PZP online, Szkolenie szacowanie wartości zamówienia, Szkolenie Tryb podstawowy, Szkolenie zamówienia publiczne, Szkolenie zamówienia publiczne online, Tryb podstawowy, Tryb podstawowy online, Zamówienia publiczne dla początkujących szkolenie, Zamówienia publiczne do dostawy