noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

CZAS NA WERYFIKACJĘ – zamówienia publiczne po 10 miesiącach -stosowania nowych przepisów – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

19.11.2021 (za 22 dni)

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Poznań

Adres:

POZNAŃ, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KOCHTEX, ul. Towarowa 35

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.

2.

Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł:
Regulacje wewnętrzne;
Tryb postępowania – akty prawne;
Oferty, dokumentacja z postępowania;
Źródło finansowania;
Zmiany w umowach – stan epidemii;
Uwagi końcowe.

3.

Wybrane elementy dokumentacji z postępowania w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1:
Plany postępowania publikowane w BZP i na stronie zamawiającego;
Ogłoszenie o zamówieniu; SWZ z załącznikami;
Oświadczenie o „niekaralności”;
Pytania i odpowiedzi; Informacja z otwarcia ofert;
Żądanie wyjaśnień treści oferty;
Żądanie wyjaśnień z tytułu „rażąco niskiej ceny”; Informacja o ”poprawie omyłki”;
Żądanie złożenia podmiotowych środków dowodowych;
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;
Oświadczenie o „braku konfliktu interesu”;
Ogłoszenie o zawarciu umowy;
Protokół postępowania;
Raport z realizacji umowy;
Ogłoszenie o wykonaniu umowy;
Inne dokumenty czy oświadczenia.

4.

Panel dyskusyjny.

Proces udzielenia zamówienia publicznego to szereg często skomplikowanych czynności wymaganych przepisami prawa. Ostatnia zmiana przepisów wprowadziła konieczność przestawienia się Zamawiającego na nowe tory obowiązków i wymagań. Przyzwyczajenia i zdobyta w poprzednich latach wiedza bywają często zgubne. Na szkoleniu, na które chcemy zaprosić  zostanie przedstawiony skuteczny mechanizm weryfikacji postępowań prowadzonych według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazane zostaną sporne interpretacyjnie punkty procedury. Program szkolenia jest oparty na wytycznych kontroli zamówień publicznych oraz analizie szeregu postępowań i procedur prowadzonych przez zamawiających w roku 2021.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?