noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Tryb podstawowy – opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości, SWZ i projekt umowy, badanie i ocena ofert, wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

28.10.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Przemyśl

Adres:

Przemyśl, Hotel Gloria, ul. Sybiraków 31

Cena VAT zwolniony:

390 zł

Cena z VAT 23%:

480 zł

mec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek

Adwokat, ekspert w zamówieniach publicznych, partner w kancelarii Bochenek, Kruczek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Mec. Łukasz Bochenek od wielu lat prowadzi szkolenia dla NowePrzetargi.pl. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie. Definicje ustawowe i reguły. Progi stosowania ustawy PZP.

2.

Zasady udzielania zamówień – rozszerzony katalog – zasada efektywności ekonomicznej w procedurze.

3.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych – obowiązek aktualizacji rocznych planów postępowań.

4.

Regulamin zamówień publicznych do progu stosowania ustawy.

5.

Przygotowanie i realizacja postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – nowe obowiązki Zamawiającego i uprawnienia Wykonawcy:
a) TRYB PODSTAWOWY – Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym – schemat postępowania:
• Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu.
• Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy. Projekt umowy.
• Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
• Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia w toku postępowania.
• Przygotowanie i złożenie oferty przez Wykonawcę. Postępowanie w formie elektronicznej.
• Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
• Przesłanki obligatoryjne a fakultatywne wykluczenia Wykonawcy. Kryteria oceny ofert.
• Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
• Przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu. Wybór oferty po terminie związania. Oferty dodatkowe.
• Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia. Unieważnienie postępowania – przesłanki.
b) Inne tryby udzielenia zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.
c) Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne.

6.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy. Klauzule abuzywne – nowy katalog. Obligatoryjne kary umowne. Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy. Unieważnienie umowy. Podwykonawstwo.

7.

Środki ochrony prawnej po zmianach. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

8.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?