noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych w pół roku po nowelizacji – wnioski organów orzekających i kontroli

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

15.10.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. zegarowych - szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Rzeszów

Adres:

Rzeszów, Grein Hotel, al. Rejtana 1

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena z VAT 23%:

600 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w systemie zamówień publicznych po zmianach.

2.

2. Nieprawidłowości mające kluczowe znaczenie w trakcie przeprowadzanych kontroli w obszarach:
a) opisu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości,
b) wyboru trybu udzielenia zamówienia,
c) doboru i weryfikacji podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych,
d) doboru kryteriów oceny ofert – wpływ kryteriów i ich wag na rzetelność i celowość wydatkowania środków publicznych,
e) zapisów SWZ,
f) warunków udziału w postępowaniu i polegania na zasobach innych podmiotów,
g) prac komisji przetargowej – właściwe powołanie komisji przetargowej i dokumentowanie jej pracy,
h) niebezpieczeństwa postawionego zarzutu nieuprawnionego niepodzielenia lub dzielenia zamówień,
i) komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą,
j) oceny dokumentów składanych przez Wykonawców,
k) badania i oceny ofert – problem oczywistej omyłki, rażąco niskiej ceny, uzupełnienia dokumentów i oświadczeń,
l) wyboru najkorzystniejszej oferty, oferty wariantowe i równoważne,
m) zawieranych umów w tym umów zawieranych w stanie epidemii,
n) braku wymaganych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego,
o) prowadzenia i archiwizacji dokumentacji przetargowej;
p) innych uchybień stwierdzanych w trakcie przeprowadzanych kontroli.

3.

Wydatkowanie środków publicznych do 130 000 złotych w jednostce – okiem organu kontrolującego.

4.

Prawne skutki zawarcia umowy w wyniku procedury przeprowadzonej z naruszeniem przepisów prawa.

5.

Audyt i kontrola finansowa zamówień publicznych w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

6.

Zagadnienie odpowiedzialności prawnej za naruszenia dokonane w obszarze zamówień publicznych: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność karna.

7.

Dyskusja.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?