noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Tryb podstawowy, Przetarg nieograniczony. Pierwsze błędy i nieprawidłowości.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

mec. Łukasz Mackiewicz

Termin:

28.09.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Suwałki

Adres:

Hotel Velvet, ul. Kościuszki 128

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena z VAT 23%:

600 zł

mec. Łukasz Mackiewicz

mec. Łukasz Mackiewicz

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z doświadczeniem w przeszłości jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz KIO. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Zagadnienia wprowadzające: Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień publicznych. Regulamin zamówień publicznych do progu stosowania ustawy.

2.

Błędy i nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania – postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne a przygotowanie postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Analiza potrzeb zamawiającego oraz wstępne konsultacje rynkowe – praktyka Zamawiających. Plan zamówień i jego aktualizacja – błędy. Szacowanie wartości zamówienia jako obligatoryjny element każdej procedury – jak poprawnie szacujemy wartość zamówienia?  Dopuszczenie składania ofert częściowych a udzielanie zamówienia w częściach – metody postępowania, plusy i minusy wybranych rozwiązań z punktu widzenia jednostki prowadzącej projekty unijne. Nieprawidłowe uzasadnienie braku podziału na części i skutki prawne błędów w uzasadnieniu. Opis przedmiotu zamówienia – błędy i nieprawidłowości – skutki w procedurze. Nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego. Elektroniczne środki komunikacji – błędy w stosowaniu.

3.

Redakcja dokumentu SWZ i ogłoszenia o zamówieniu dla trybu podstawowego i przetargu nieograniczonego: Warunki udziału – zapisy w specyfikacji a późniejszy wybór wykonawcy zdolnego do należytego wykonania zamówienia – optymalny dobór warunków. Przesłanki wykluczenia oraz właściwy dobór oświadczeń i dokumentów potwierdzających – sytuacje krytyczne dla prawidłowości udzielenia zamówienia.  Kryteria oceny ofert – błędy. Zasady bezpiecznego stosowania kryterium „100% cena”. Wadium w postępowaniu – wadium wnoszone przez konsorcjum, wadium wnoszone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.

Tryb podstawowy. Prowadzenie procedury w wariancie I, II i III od przygotowania postępowania do wyboru najkorzystniejszej oferty – pierwsze błędy i nieprawidłowości.

5.

Przetarg nieograniczony w praktycznym stosowaniu.  Wzorzec procedury, przykłady dokumentów w postępowaniu oraz projektowanych postanowień umownych – pierwsze uchybienia.

6.

Badanie i ocena ofert – rozstrzygnięcie postępowania – analiza możliwych nieprawidłowości: Weryfikacja prawidłowości złożonych ofert w tym podpisu elektronicznego. Pełnomocnictwo w praktyce.  Przesłanki odrzucenia oferty.  Wybór oferty najkorzystniejszej – prawa i obowiązki zamawiającego. Unieważnienie postępowania.

7.

Umowy w nowym stanie prawnym: Kluczowe zapisy. Treści obowiązkowe w umowie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Klauzule niedozwolone. Aneksowanie umów. Waloryzacja wynagrodzeń. Podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie.  Odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.

8.

Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym: Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego. Tryb postępowania.

9.

Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Nowe regulacje w zakresie protokołu – wpływ ogłoszenia o zamówieniu na kształt protokołu. Kontrola dokumentacji z postępowania.

 

10.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?