noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Wzór specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w trybie podstawowym.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

23.09.2021

Czas Trwania:

1 dzień
6 godz. Szkolenie trwa od 9:30 do 15:30

Miejsce:

Szczecin

Adres:

Hotel Novotel Szczecin Centrum, ul. 3 Maja 31

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena z VAT 23%:

600 zł

Michał Kunikowski

Michał Kunikowski

Trener i doradca w zakresie zamówień publicznych z dwudziestoletnim doświadczeniem. Wykładowca studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Wprowadzenie: miejsce SWZ w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; charakter i wymagana forma SWZ; SWZ a inne dokumenty zamówienia w zależności od wybranego wariantu trybu podstawowego.

2.

SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym:

  • zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
  • miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
  • wyjaśnianie treści SWZ;
  • zmiana treści SWZ i jej konsekwencje: konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu; ryzyko unieważnienia postępowania; możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia.
3.

Wybrane elementy SWZ: opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia; elektroniczne środki komunikacji; termin związania ofertą i cena ofert; kwalifikacja podmiotowa wykonawców; projektowane postanowienia umowy.

4.

SWZ a środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: odwołanie; skarga do sądu; skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

5.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie Specyfikacja Warunków Zamówienia

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?