noweprzetargi.pl
Nasza strona internetowa, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności, Zobacz pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych - politykę ochrony danych

Procedura udzielenia zamówienia publicznego od A do Z. 10 miesięcy stosowania nowych przepisów – weryfikacja wiedzy i przyjętych rozwiązań

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

20.10.2021 - 22.10.2021

Czas Trwania:

3 dni
18 godz. zegarowych

Miejsce:

Szczyrk

Adres:

Szczyrk, Hotel Alpin, ul. Beskidzka 40

Cena VAT zwolniony:

2280 zł

Cena z VAT 23%:

2790 zł

Piotr Sperczyński

Piotr Sperczyński

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP. Piotr Sperczyński szkoli w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji oraz artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku około 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych). Częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 24 lat. Piotr Sperczyński szkolenia prowadzi od momentu formalizacji systemu zamówień publicznych w Polsce. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień – środa:

Do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

 

Blok I – Wprowadzenie

 1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań.
 2. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym. Najczęstsze problemy interpretacyjne.
 3. Stan epidemii – wpływ na przygotowanie, prowadzenie i realizację zamówień publicznych.

BLOK II – Obowiązkowa elektronizacja zamówień i jej konsekwencje dla prowadzonego postępowania

 1. Definicje i wymagania.
 2. Zasada pisemności.
 3. Komunikacja w zamówieniach publicznych.
 4. Wymagania użycia podpisu elektronicznego.
 5. Podpis kwalifikowany, podpis zaufany, podpis osobisty – różnice, możliwość zastosowania, weryfikacja.

BLOK III – Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia

Wartość zamówienia

 1. Planowanie zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień do 130 000 zł, w tym ustalenie wartości zamówień nowych (nieplanowanych), które pojawiają się w trakcie roku.
 2. Prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia.
 3. Różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień w przypadku usług, dostaw.

Przedmiot zamówienia

 1. Zasady budowy Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 2. Możliwości dokonania zakupu zgodnego z wymaganiami jakościowymi i funkcjonalnymi Zamawiającego.
 3. Kryteria równoważności w sytuacji używania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi.

od godz. 20.30 – kolacja

2.

Dzień – czwartek:

8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

 

Blok IV – Tryb podstawowy na tle trybu przetargu nieograniczonego. Weryfikacja przyjętych rozwiązań – gdzie szukać błędów i jak je poprawić w kolejnych postępowaniach?

 1. Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym i przetargu nieograniczonym – schemat postępowania:
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy.
 3. Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 4. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
 5. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
 6. Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej: wadium w postępowaniu, związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
 7. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
 8. Przesłanki obligatoryjne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
 9. Przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
 10. Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
 11. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
 12. Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
 13. Wybór oferty po terminie związania.
 14. Oferty dodatkowe w postępowaniu.
 15. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
 16. Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.

BLOK V – ZAJĘCIA WARSZTATOWE Analiza treści przygotowanej swz pod kątem prowadzonego postępowania (tryb podstawowy i przetarg nieograniczony) – punkty krytyczne treści specyfikacji warunków zamówienia.

BLOK VI – Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

BLOK VII – Zamówienia sektorowe.

BLOK VIII – Umowa w zamówieniach publicznych.

od godz. 20.30 – kolacja

3.

Dzień – piątek:

do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników

 

BLOK IX – Zamówienia współfinansowane ze środków UE w praktyce.

BLOK X – Kontrola udzielania zamówień publicznych – audyt postępowania: zestawienie nieprawidłowości na etapie przygotowania do postępowania, zestawienie nieprawidłowości na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zestawienie nieprawidłowości na etapie realizacji umowy i jej wykonania.

BLOK XI – Podsumowanie szkolenia. Panel dyskusyjny.

 

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?