noweprzetargi.pl

WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – Tryb podstawowy i przetarg nieograniczony w nowej ustawie PZP. Zamówienia publiczne 2020 i 2021.

To szkolenie się już odbyło - zobacz podobne szkolenia

Prowadzący:

Jacek Jerka

Termin:

08.09.2021 - 10.09.2021

Czas Trwania:

3 dni
Szkolenie trwa od 11:00 pierwszego dnia do 12:00 trzeciego dnia

Miejsce:

Ustka Hotel Grand Lubicz - Uzdrowisko Ustka

Adres:

Ustka, Hotel Grand Lubicz, ul. Wczasowa 4

Cena VAT zwolniony:

2680 zł

Cena z VAT 23%:

3295 zł

Jacek Jerka

Prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Inspektor / Biuro Geodezji i Terenów Rolnych [15.10.2021]

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego. Umiejętność przekazywania wiedzy.

Inspektor / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Duża wiedza merytoryczna prowadzącego. Bardzo obszerne i przydatne materiały szkoleniowe.

Główny Specjalista / Urząd Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo przejrzyste, systematyzujące wiedzę i pomocne w pracy zawodowej.

Kierownik / Oddział Straży Granicznej [15.10.2021]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo merytoryczne. Ogromna wiedza prowadzącego.

Inspektor / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Tematyka przedstawiona w przystępny sposób. Dużo przykładów praktycznych.

Starszy Specjalista / Kliniczny Szpital Wojewódzki [15.10.2021]

Szkolenie bardzo rzeczowe, przystępne z odniesieniem do konkretnych przykładów i sytuacji.

Główny Specjalista / Urząd Miasta [14.10.2021]

Szkolenie przygotowane profesjonalnie – wysokie kompetencje osoby prowadzącej szkolenie.

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia. [14.10.2021]

Szkolenie bardzo merytoryczne i świetnie prowadzone. Porusza istotne i praktyczne zagadnienia.

Główny Specjalista / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie interesujące. Wykładowca posiadający ogromną wiedzę i potrafiący ją przekazać w sposób prosty i trafiający do słuchaczy.

Kierownik / Ośrodek Przetwarzania Informacji [14.10.2021]

Szkolenie w punkt. Wykładowca poruszył kluczowe zagadnienia, zgodnie z programem szkolenia.

Główny Specjalista / Ministerstwo [14.10.2021]

Praktyczne informacje, które przydadzą się podczas wykonywanej pracy. Wykładowca z umiejętnością przekazu i dzielenia się wiedzą, inspiruje do działania.

Radca Prawny / Urząd Miasta [14.10.2021]

Bardzo przydatne informacje pod względem praktycznym. Duże doświadczenie wykładowcy, syntetyczny przekaz informacji.

Główny Specjalista / Zakład Ubezpieczeń Społecznych [14.10.2021]

Szkolenie bardzo ciekawe. Informacje i materiały będą przydatne w pracy na zajmowanym przeze mnie stanowisku.

Zespół ds. Zamówień Publicznych / Starostwo Powiatowe [2021.09.08-10]

Szkolenie pod każdy względem bardzo dobre. Wszystko powyżej oczekiwań, począwszy od merytoryki a zakończywszy na komforcie.

.... / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Bardzo wysoki standard i poziom szkolenia. Profesjonalizm i bardzo zrozumiały przekaz. Gratulacje!

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych / ....... [2021.09.08-10]

Szkolenie na najwyższym poziomie

Zastępca Głównego Księgowego / Sektor obronności [2021.09.08-10]

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera miła i przyjacielska. Wykładowca z ogromną wiedzą i doświadczeniem.

.... / Centrum Usług Wspólnych [2021.09.08-10]

Profesjonalne przygotowanie wykładowcy. Szkolenie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Ekspert / Zamawiający sektorowy [2021.09.08-10]

Super prowadzący, super panowie z firmy. Bardzo merytoryczne, ogromna wiedza prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Jedno z najlepszych szkoleń, w których uczestniczyłam. Nic dodać, nic ująć.

Z-ca Dyrektora Wydziału / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Bardzo dobra organizacja szkolenia. Wysokie kompetencje prowadzącego.

Starszy Specjalista / Uczelnia Wyższa [2019.10.23-25]

Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Super prowadzący, wspaniali organizatorzy, miłe towarzystwo, odpowiedni zakres merytoryczny – czego chcieć więcej?

Główny Specjalista / Urząd Marszałkowski [2019.10.23-25]

Szkolenie merytorycznie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy rewelacyjni, więc nie ma co narzekać.

Starszy Inspektor / Urząd Wojewódzki [2019.10.23-25]

Świetne szkolenie, w świetnym miejscu. Pełen profesjonalizm w każdym aspekcie.

Specjalista / Zarząd Dróg Wojewódzkich [2019.09.25-27]

Rewelacyjny prowadzący.

... / Kancelaria Prawna [2019.09.25-27]

Szkolenie merytorycznie dopracowane w każdym względzie. Wykładowca z ogromną wiedzą, którą potrafi przełożyć na praktykę.

Specjalista / Miejski Zakład Obsługi [2019.09.25-27]

Bardzo przydatne szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatne materiały szkoleniowe (obszerne z ładną szatą graficzną).

... / Centrum Kultury [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo przydatne w pracy, przystępny przekaz wiedzy. Bardzo rzeczowy wykładowca, przedstawił temat dogłębnie i profesjonalnie, od teorii którą na każdym kroku popierał przykładami z życia.

... / Muzeum Sztuki [2019.04.10-12]

Szkolenie o bardzo ciekawej tematyce, wzorowo przygotowane merytorycznie i organizacyjnie. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Bardzo dobrze przygotowany prowadzący. Szkolenie świetne merytorycznie. Bardzo przyjazna i otwarta postawa reprezentantów organizatora. Materiały szkoleniowe na wysokim poziomie.

... / Urząd Gminy [2019.04.10-12]

Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Bardzo dobry przekaz informacji. Wszystko na wysokim poziomie. Organizacje całego szkolenia oceniam na bardzo wysokim poziomie począwszy od hotelu i sali, kończąc na materiałach szkoleniowych i świetnym wykładowcy.

ZAKRES SZKOLENIA:

1.

Dzień I – środa:

 

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi, 11.00-18.00 – zajęcia (obiad: 13.00-14.00):

Blok I – Wprowadzenie

 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. Zamawiający publiczni, zamawiający sektorowi, zamawiający subsydiowani – wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe – wyłączenie zamówień bagatelnych.
 2. Pozycja Zamawiającego a pozycja Wykonawcy w postępowaniu w nowym stanie prawnym.
 3. Nowe pojęcia i terminy wprowadzone nową ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; „Polityka zakupowa państwa”; Zamówienia bagatelne; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia; Raport z realizacji zamówienia; Inne.

Blok II – Nowe obowiązki ciążące na zamawiających a nowe uprawnienia Wykonawców

 1. Nowe obowiązki nałożone na Zamawiającego – plany postępowań oraz obowiązek ich aktualizacji.
 2. Obowiązkowa analiza przed wszczęciem postępowania – znaczenie dialogu Zamawiający-Wykonawcy.
 3. Zamówienia do progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Nowe obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.
 5. Dokumentowanie postępowania oraz archiwizacja dokumentów. Obowiązki informacyjne i publikacyjne.
 6. Zmiany organizacyjne konieczne do wdrożenia po stronie Zamawiającego związane z wejściem w życie nowych rozwiązań.
 7. Nowe uprawnienia Wykonawców.
2.

Dzień II – czwartek:

 

8.00 – 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):

 

Blok III – Nowe rozwiązania w zakresie progów oraz trybów udzielania zamówień

 1. Zamówienia do progu stosowania ustawy PZP.
  1. Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł – zasady postępowania.
  2. Oświadczenia Zamawiającego w postępowaniu.
  3. Tryby udzielania zamówień oraz odrębne tryby udzielania zamówień dla postępowań powyżej progów unijnych. Charakterystyka trybów: Przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z głoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Dialog konkurencyjny; Partnerstwo innowacyjne; Zamówienie z wolnej ręki.
  4. Usługi społeczne – nowe regulacje.

  Blok IV – Tryb podstawowy na tle trybu przetargu nieograniczonego

  1. Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym – porównanie z obecnym stanem prawnym. Terminy w postępowaniu.
  2. Zasady prowadzenia postępowania w trybie podstawowym – schemat postępowania:
  3. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, szacowanie, przedmiotowe środki dowodowe, wybór trybu, dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym.
  4. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy.
  5. Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  6. Publikacja ogłoszenia oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
  7. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcami – wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania.
  8. Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.
  • Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego.
  • Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą.
  1. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe.
  2. Przesłanki obligatoryjne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
  3. Przesłanki fakultatywne wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
  4. Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
  5. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
  6. Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
  7. Wybór oferty po terminie związania.
  8. Oferty dodatkowe w postępowaniu.
  9. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
  10. Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.

BLOK V – Środki ochrony prawnej w nowej ustawie PZP oraz zawarcie i realizacja umowy o zamówienie publiczne

 1. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje:
 2. Środki ochrony prawnej dla postępowań podprogowych.
 3. Zasady stosowania pozasądowych środków ochrony prawnej – mediacje lub wniosek o polubowne rozwiązanie sporu do Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.
 4. Rola Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w środkach ochrony prawnej w przypadku postępowań poniżej progów unijnych.
 5. Zasady wnoszenia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 6. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.

 

od godz. 20.30 – kolacja

3.

Dzień III – piątek:

 

do godz. 9.00 śniadanie, 9:00-11.00 – zajęcia, 11.00 – II śniadanie; do godz. 11.30 – wykwaterowanie uczestników.

BLOK VI – Zamówienia publiczne 2020:

 1. Punkty krytyczne w procedurach prowadzonych w 2020 roku – najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów.
 2. Skutki rozstrzygnięć zamawiającego powstałych w roku 2020 dla procedur prowadzonych w roku 2021 – jak uniknąć problemów w przypadku niektórych zamówień.
 3. Elektronizacja w praktyce – problemy z jakimi muszą zmierzyć się strony postępowania: kwalifikowany podpis, walidacja, niedostępność platformy do złożenia oferty, wadium „elektroniczne”, poświadczenia i dokumenty – najnowsze orzecznictwo.
 4. Krytyczne zagadnienia w procedurach na roboty budowlane – praktyka i orzecznictwo.
 5. Nieprawidłowości w postępowaniach według UZP oraz innych organów kontroli państwa.

Hotel Grand Lubicz ***** położony w Ustce w odległości zaledwie 500 m od brzegu morza, oferuje najwyższy stan-dard wypoczynku. Obiekt położony na obszarze 2,5 ha, jest największym i najlepiej wyposażonym kompleksem tego typu na Wybrzeżu. Niewiele miejsc w tym rejonie może poszczycić się podobnym standardem. Wszystkie pokoje zo-stały urządzone w nowoczesnej stylistyce, zaprojektowanej z myślą o zapewnieniu komfortu i dobrego samopoczucia. Design oraz wyposażenie pokoi z pewnością sprostają najbardziej wymagającym gustom. Pobyt w Hotelu uatrakcyjni pobyt w strefie Spa & Wellness lub relaks w gabinetach masażu, na basenie czy w fantastycznym dwupoziomowym hotelowym aquaparku. Kompleks wodnej rozrywki w hotelu Grand Lubicz ***** obejmuje – na parterze: basen spor-towy, basen rekreacyjny o powichrzeni niemal 500 m kw. ze zjeżdżalnią, sztuczną rzeką oraz leżankami wodno-powietrznymi, trzy 12-osobowe wanny z hydromasażem, brodzik, saunę fińską, łaźnię; na piętrze: basen rekreacyjny z basenem zewnętrznym o powierzchni niemal 400 m kw.

 

 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 2.680,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia to 3.295,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 490,- zł (VAT zw) lub 600,- zł (VAT 23%). Dopłata do noclegu z wtorku na środek (1 dzień przed szkoleniem): 450 zł (VAT zw) lub 550,- zł (VAT 23%). OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.470,- zł (oraz odpowiednio 1.800,- zł w tym VAT 23%) – cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

 

Zobacz więcej szczegółów – odwiedź stronę internetową tego wydarzenia

DOJAZD DO MIEJSCA SZKOLENIA
UCZESTNICY
METODOLOGIA
INFORMACJE DODATKOWE
ZAREZERWUJ MIEJSCE NA SZKOLENIU
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO SZKOLENIA?