noweprzetargi.pl

Tryb podstawowy w zamówieniach klasycznych w roku 2022 od A do Z

Zapraszamy na szkolenie poświęcone jednemu z najbardziej powszechnie stosowanych trybów – trybu podstawowego. Szkolenie, które proponujemy kompleksowo przeprowadzi uczestników przez cały proces udzielenia zamówienia publicznego w tym trybie – od oszacowania przedmiotu zamówienia po zawarcie umowy, dodatkowo przybliżając zmiany, które pojawiły się w 2022 roku. Wszystkie kluczowe elementy trybu podstawowego zostaną dokładnie omówione a dodatkową zaletą szkolenia będzie bogaty materiał szkoleniowy (m.in. SWZ, przykładowa korespondencja z wykonawcami ), który ułatwi zgłębienie tematu. Gwarantujemy znakomitą atmosferę oraz wiedzę przekazywaną w prosty i zrozumiały sposób.

Szkolenie to może być realizowane w formule 1- lub 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ
Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

07.12.2022 (za 3 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Olsztyn Hotel Warmiński

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena VAT 23%:

600 zł

Więcej
Szkolenie - Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

12.12.2022 (za 8 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Poznań SaleOmega.pl

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena VAT 23%:

600 zł

Więcej
Szkolenie - Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

13.12.2022 (za 9 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Wrocław Hotel Novotel Centrum

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena VAT 23%:

600 zł

Więcej
Szkolenie - Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

Prowadzący:

Piotr Sperczyński

Termin:

14.12.2022 (za 10 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Opole Hotel Festival

Cena VAT zwolniony:

490 zł

Cena VAT 23%:

600 zł

Więcej

Zakres tematyczny szkolenia Tryb podstawowy w zamówieniach klasycznych w roku 2022 od A do Z

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

I. Aktualny stan prawny: Zestawienie przepisów i wymagań. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

II. Przygotowanie do postępowania: Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę. Ustalenie wartości zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Istotne elementy umowy. SWZ – warunki i wymagania, wykluczenia, kryteria oceny ofert. Ogłoszenie o zamówieniu. Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu – sprawdzenie kluczowych elementów.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego: Wszczęcie po-stępowania – pytania i odpowiedzi. Termin składania i otwarcia ofert – czynności. Badanie i ocena ofert – czynności / kolejność / obowiązki i możliwości. Wybór lub unieważnienie. Zawarcie umowy.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

IV. Realizacja umowy: Raport z realizacji umowy. Zmiany do umowy / kiedy jest to możliwe. Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty obowiązkowe. Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych. Odbiór przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

V. Zamówienia publiczne w bieżącym roku – inflacja, zmiany w umowach, rejestr umów, brak ofert w postępowaniach – wzorcowe dokumenty.

VI. Dyskusja.

Uczestnicy szkolenia Tryb podstawowy w PZP

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla: