noweprzetargi.pl

Tryb podstawowy w zamówieniach klasycznych w roku 2022 od A do Z

Zapraszamy na szkolenie poświęcone jednemu z najbardziej powszechnie stosowanych trybów – trybu podstawowego. Szkolenie, które proponujemy kompleksowo przeprowadzi uczestników przez cały proces udzielenia zamówienia publicznego w tym trybie – od oszacowania przedmiotu zamówienia po zawarcie umowy, dodatkowo przybliżając zmiany, które pojawiły się w 2022 roku. Wszystkie kluczowe elementy trybu podstawowego zostaną dokładnie omówione a dodatkową zaletą szkolenia będzie bogaty materiał szkoleniowy (m.in. SWZ, przykładowa korespondencja z wykonawcami ), który ułatwi zgłębienie tematu. Gwarantujemy znakomitą atmosferę oraz wiedzę przekazywaną w prosty i zrozumiały sposób.

Szkolenie to może być realizowane w formule 1- lub 2-dniowej.

To szkolenie możesz zamówień również w formule zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Twojej instytucji lub firmy. Zadzwoń teraz: (17) 85 33 777 lub (22) 22 52 842.

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ
Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres tematyczny szkolenia Tryb podstawowy w zamówieniach klasycznych w roku 2022 od A do Z

Uwaga: Poniższy zakres tematyczny stanowi przykładowe zestawienie zagadnień. Każdy z trenerów prowadzi szkolenie w tej tematyce w oparciu o własny autorski program szkolenia.

I. Aktualny stan prawny: Zestawienie przepisów i wymagań. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

II. Przygotowanie do postępowania: Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę. Ustalenie wartości zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Istotne elementy umowy. SWZ – warunki i wymagania, wykluczenia, kryteria oceny ofert. Ogłoszenie o zamówieniu. Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu – sprawdzenie kluczowych elementów.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

III. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia poniżej progu unijnego: Wszczęcie po-stępowania – pytania i odpowiedzi. Termin składania i otwarcia ofert – czynności. Badanie i ocena ofert – czynności / kolejność / obowiązki i możliwości. Wybór lub unieważnienie. Zawarcie umowy.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

IV. Realizacja umowy: Raport z realizacji umowy. Zmiany do umowy / kiedy jest to możliwe. Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty obowiązkowe. Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych. Odbiór przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Materiał szkoleniowy tej części szkolenia:

V. Zamówienia publiczne w bieżącym roku – inflacja, zmiany w umowach, rejestr umów, brak ofert w postępowaniach – wzorcowe dokumenty.

VI. Dyskusja.

Uczestnicy szkolenia Tryb podstawowy w PZP

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla: