noweprzetargi.pl

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenie praktyczne poświęcone umowie ramowej w zamówieniach publicznych.

Przykłady już przeprowadzonych postępowań będą bazą do zbudowania własnych rozwiązań do praktycznego wykorzystania w swojej jednostce. W trakcie szkolenia uczestnicy szkolenia poznają nie tylko pozytywne strony realizacji umowy ramowej ale także jej słabe punkty, gdzie brak jednoznacznych rozstrzygnięć w ustawie Prawo zamówień publicznych należy zastąpić własnymi, opartymi na regułach Kodeksu Cywilnego.

Tematy na szkoleniu zostały podzielone na V grup tematycznych:
zestawienie wymagań objętych przepisami Prawa zamówień publicznych oraz innych regulacji prawnych, przygotowanie do postępowań opartych na umowach ramowych, prowadzenie postępowania, które kończy się zawarciem jednej lub kilku umów ramowych, realizacja umowy ramowej – umowy wykonawcze, analiza postępowań i zawartych umów ramowych z już przeprowadzonych postępowań

 

Piotr Sperczyński

Prowadzący: Piotr Sperczyński

WIĘCEJ

Cena od: 490 zł

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia - skontaktuj się z nami:

tel. (17) 85 33 777
tel: (22) 225 28 42
infolinia: 801 889 888
szkolenia@noweprzetargi.pl

Zakres szkolenia Umowy Ramowe w zamówieniach publicznych

I BLOK: Wprowadzenie

 1. Przypomnienie podstaw prawnych – zestawienie regulacji, które powinien znać zamawiający. Zestawienie zmian wprowadzonych do systemu zamówień publicznych w ostatnich miesiącach.
 2. Przygotowanie do postępowania objętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
  1. Opis przedmiotu zamówienia i wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowania. Punkty krytyczne i schemat weryfikacji w przypadku przygotowania opisu przedmiotu przez inne osoby lub podmioty zewnętrzne.
  2. Warunki udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy z postępowania.
  3. Analiza trybów postępowania uzależniona od przedmiotu zamówienia i wiedzy, którą dysponuje Zamawiający.
  4. Umowa ramowa – ogólne zasady i wymagania.
 3. Umowa ramowa a dynamiczny system zakupów. Punkty charakterystyczne.

II BLOK: Przykładowa procedura zamówień publicznych w trybie podstawowym / przetargu nieograniczonym z uwzględnieniem umowy ramowej.

 1. Przygotowanie SWZ i ogłoszenie o zamówieniu.
  1. Opis przedmiotu zamówienia.
  2. Warunki udziału i kryteria oceny oferty.
  3. Powiązanie ogłoszenia o zamówieniu z treścią SWZ.
  4. Wymagania dotyczące ogłoszeń i SWZ.
  5. Na co zwrócić uwagę?
 2. Umowa ramowa – elementy składowe, w tym rozstrzygnięcia dotyczące umów wykonawczych.
 3. Wszczęcie postępowania.
 4. Złożenie ofert i czynności związane z ich badaniem i oceną.
 5. Unieważnienie postępowania na każdym etapie procedury.
 6. Wybór oferty/ofert i czynności związane z zawarciem umowy ramowej.
 7. Zawarcie umowy ramowej. Ogłoszenie o wyniku postępowania / udzieleniu zamówienia.
 8. Realizacja umowy ramowej z jednym wykonawcą / kilkoma wykonawcami.
  1. Procedura realizacji przedmiotu zamówienia z wykonawcą.
  2. Wymagania dotyczące realizacji umowy ramowej zawartej z jednym wykonawcą.
  3. Wymagania realizacji umowy ramowej zawartej z kilkoma wykonawcami.
  4. Dokumentowanie czynności.
  5. Nadzór nad realizacją umowy. Raport z wykonania umowy.
  6. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
 9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przypadku umowy ramowej.

III BLOK: Panel dyskusyjny.