noweprzetargi.pl

Profesjonalne zajęcia dla specjalistów ds. zamówień publicznych

Zapraszamy na profesjonalne zajęcia warsztatowe przeznaczone dla specjalistów ds. zamówień publicznych.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w formule stacjonarnej przez 2 pełne dni szkoleniowe.

mec. Łukasz Bochenek

Prowadzący: mec. Łukasz Bochenek

WIĘCEJ

Cena od: 890 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Profesjonalne zajęcia dla specjalistów ds. zamówień publicznych uwzględniające zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w roku 2024.

Profesjonalne zajęcia dla specjalistów ds. zamówień publicznych uwzględniające zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w roku 2024.

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

21.03.2024 (za 28 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Tarnów Hotel Tarnovia

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej
Szkolenie - Profesjonalne zajęcia dla specjalistów ds. zamówień publicznych uwzględniające zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w roku 2024.

Profesjonalne zajęcia dla specjalistów ds. zamówień publicznych uwzględniające zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w roku 2024.

Prowadzący:

mec. Łukasz Bochenek

Termin:

25.03.2024 (za 32 dni)

Czas Trwania:

1 dzień

Miejsce:

Zamość Hotel Carskie Koszary

Cena VAT zwolniony:

590 zł

Cena VAT 23%:

720 zł

Więcej

Zakres szkolenia: Profesjonalne zajęcia dla specjalistów ds. zamówień publicznych uwzględniające zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w roku 2023.

Część I: Wprowadzenie do zamówień publicznych

Część II: Zagadnienia szczególnie problemowe w roku 2023

Część III: Przygotowanie dokumentów przetargowych

Część IV: Ocena ofert i wybór wykonawcy

Część V: Unieważnienie postępowania w praktyce. Kiedy zmiana przedmiotu zamówienia skutkuje unieważnieniem postępowania – przykłady.

Część VI: Zawieranie i realizacja umowy

Część VII: Warsztaty praktyczne prowadzone w oparciu o aktualne stany faktyczne.

Część VIII: Środki ochrony prawnej – scenariusze postępowań po wpłynięciu odwołania. Analiza ciekawych przy-padków procesowych.

Część IX: Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania uczestników.