noweprzetargi.pl

Zamknięcie miniPortalu, platforma e-Zamówienia i środki komunikacji elektronicznej

Pożegnanie z miniPortalem oznacza konieczność zastąpienia oferowanych przez niego funkcjonalności przy pomocy innych rozwiązań. W trakcie szkolenia do udziału w którym zachęcamy, omówiony zostanie margines czasowy, w którym miniPortal będzie jeszcze dostępny. Wskazane zostaną niezbędne czynności w celu migracji i archiwizacji danych dotyczących prowadzonych przy jego użyciu postępowań. Praktycznie zademonstrujemy sposób uporządkowania danych na koncie podmiotowym zamawiającego na miniPortalu.

Przedstawimy również jakie warunki konieczne muszą spełnić Zamawiający aby całościowo wypełnić obowiązki ustawowe ciążące na nich po zaprzestaniu korzystania z miniPortalu. Wskażemy również stopień zaawansowania rozwoju Platformy e-Zamówienia i wynikające z tego uwarunkowania. Podzielimy się z Uczestnikami spostrzeżeniami na temat ryzyka związanego z korzystaniem z Platformy e-Zamówienia.

Opiszemy stopień rozwoju rynku alternatywnych narzędzi do komunikacji elektronicznej i podsumujemy niedogodności, ale i zalety korzystania z takich rozwiązań. Dostarczymy wiedzy jakie konkretnie czynności należy wykonać w celu zakończenia pracy na miniPortalu i przeniesienia się na wybrane przez zamawiających narzędzia informatyczne.

To szkolenie będzie w 100% praktyczne. Zaletą szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, na które będziemy odpowiadać korzystając – w takim zakresie, w jakim to będzie możliwe – z omawianych narzędzi.

video
play-sharp-fill

Szkolenie realizowane jest w formule stacjonarnej i online jako wydarzenie 1-dniowe. Zapraszamy!

Michał Kunikowski

Prowadzący: Michał Kunikowski

WIĘCEJ

Cena od: 390 zł

Najbliższe terminy

Widok:
Szkolenie - Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Platforma e-Zamówienia – 2-dniowe zajęcia praktyczne z komputerami dla Zamawiających.

Prowadzący:

Michał Kunikowski

Termin:

23.10.2023 - 24.10.2023 (za 20 dni)

Czas Trwania:

2 dni

Miejsce:

ONLINE

Cena VAT zwolniony:

890 zł

Cena VAT 23%:

1100 zł

Więcej

Zakres szkolenia Elektroniczne zamówienia publiczne: zamknięcie miniPortalu, platforma e-Zamówienia i środki komunikacji elektronicznej – kiedy i jak opuścić miniPortal?

1. Wprowadzenie:
1) miniPortal – rozwiązanie przejściowe na… 4 lata
2) e-Zamówienia – aktualny stan zaawansowania projektu
3) co zmieni się od 1 września 2022 r.?

2. Funkcje miniPortalu, czyli co tak naprawdę trzeba zastąpić:
1) strona internetowa prowadzonego postępowania
2) narzędzie do zabezpieczania (szyfrowania) ofert
3) narzędzie do komunikacji, w tym co najmniej do składania ofert (ePUAP)

3. Platforma e-Zamówienia w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków ustawowych:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych
2) e-Sender
3) informacje o złożonych ofertach
4) sprawozdania o udzielonych zamówieniach

4. Strona internetowa a środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) pojęcie i funkcja strony internetowej prowadzonego postępowania
2) czy e-Zamówienia jest jedynym możliwym rozwiązaniem? Dostępne alternatywy
3) komunikacja elektroniczna a składanie ofert
4) czy e-Zamówienia jest obowiązkowym narzędziem do komunikacji w każdym postępowaniu?
5) w jaki inny sposób Zamawiający może zadbać o właściwe zabezpieczenie ofert?

5. Platforma e-Zamówienia vs platformy komercyjne:
1) (nieliczne) zalety vs wady platformy e-Zamówienia oraz wady i zalety platform komercyjnych
2) czy platforma komercyjna jest rozwiązaniem wystarczającym w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

6. Kiedy i jak opuścić miniPortal?
1) co zrobić przed 1 września 2022 r.?
2) czy mogę jeszcze przeprowadzić postępowanie w oparciu o miniPortal?
3) migracja z miniPortalu w tym archiwizacja dokumentów elektronicznych:
a) dokumenty zamówienia
b) miniPortal a ePUAP
c) czy konieczne jest usuwanie plików z miniPortalu?
d) kiedy możliwe jest usunięcie dokumentów zamówienia z miniPortalu?
4) praktyczna prezentacja czynności związanych z migracją na koncie Zamawiającego na miniPortalu
5) ile mam czasu na archiwizację dokumentów elektronicznych?
6) w jaki sposób przenieść pracę na nowe narzędzie:
a) zawartość strony internetowej prowadzonego postępowania
b) narzędzia do komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

7. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.