noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 15.03.2022
Miasto: Siedlce
Prowadzący: Piotr Sperczyński
Tryb podstawowy w zamówieniach klasycznych w roku 2022 od A do Z. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami), badanie i ocena ofert, realizacja umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

390,00 zł

Wartość brutto

480,00 zł