noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 21.03.2022
Miasto: ONLINE
Prowadzący: Jacek Jerka
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i natychmiastowa konieczność wykonania zamówienia: NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA oraz ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI w sytuacjach nadzwyczajnych.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

390,00 zł

Wartość brutto

480,00 zł