noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 29.04.2022
Miasto: Bydgoszcz
Prowadzący: Michał Kunikowski
Zamówienia do progów unijnych – wzorcowe prowadzenie procedury. Przygotowanie postępowania, dokument SWZ, elektronizacja, badanie i ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, umowa.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

490,00 zł

Wartość brutto

600,00 zł