noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 09.05.2022
Miasto: ONLINE
Prowadzący: Jacek Jerka
Zamówienia publiczne na dokumentację projektową i roboty budowlane – nowe przesłanki wykluczenia z ustawy z 13.04.2022 r. ws. (…) przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę (…), wzorzec procedury, dokumentów i zapisów umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

390,00 zł

Wartość brutto

480,00 zł