noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 29.04.2022
Miasto: ONLINE
Prowadzący: Ewa Żak
Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów unijnych – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

490,00 zł

Wartość brutto

600,00 zł