noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 25.08.2022
Miasto: Kraków
Prowadzący: Ewa Żak
Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów unijnych – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

490,00 zł

Wartość brutto

600,00 zł