noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 23.03.2023
Miasto: ONLINE
Prowadzący: Piotr Sperczyński
Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2023. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

390,00 zł

Wartość brutto

480,00 zł