noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 28.06.2023
Miasto: ONLINE
Prowadzący: Jacek Jerka
Zamówienia publiczne powyżej progu unijnego – procedura według różnych scenariuszy – od wszczęcia postępowania do zawarcia ważnej umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

450,00 zł

Wartość brutto

555,00 zł