noweprzetargi.pl
Wstecz
Termin: 14.09.2023
Miasto: Gdańsk
Prowadzący: Piotr Sperczyński
Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2023. Przygotowanie postępowania, pełna procedura,  terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.
NABYWCA
ODBIORCA
UCZESTNICY

Podsumowanie

Cena VAT zwolniony

540,00 zł

Wartość brutto

665,00 zł